Ako opraviť betónový balkón?
star_border

Ako opraviť betónový balkón?

Najčastejšie poruchy balkónovej dosky sú spôsobené degradáciou betónu, skorodovaním zábradlia alebo obnaženej výstuže balkónovej dosky. Pre ochranu existujúcich balkónových konštrukcií ponúka Baumit systém produkty pre sanáciu betónových konštrukcií.

Baumit BetoSystem zaručí perfektné a jednoduché riešenie v prípade:

  • rekonštrukcie pôvodných povrchov pomocou reprofilácie odlupujúcich plôch a nerovností
  • vyrovnania povrchu
  • ochrany pred koróziou a zvýšenia krytia výstuže betónu
  • ochrany pred zmrazovaním a rozmrazovaním (vysoká mechanická a chemická odolnosť)
  • posilnenia alebo obnovy stavebných častí

Urobte si vlastný rozpočet

Využite náš online nástroj a v štyroch jednoduchých krokoch si vytvorte zoznam potrebného materiálu na opravu betónového balkóna spolu so spotrebou a cenami.

Očistenie podkladu

1. krok: Pieskujúce, odlupujúce a nesúdržné časti povrchu balkónovej dosky odstránime pomocou dláta, kladiva či sekacieho kladiva až na zdravý betón.

Odstránenie hrdze

2. krok: Výstuž dôkladne očistíme od hrdze opieskovaním alebo drôtenou kefou či rotačným drôteným kotúčom na kovovo lesklý vzhľad.

Očistenie balkónovej dosky

3. krok: Podklad očistíme vysokotlakovým prúdom vody, aby sme z povrchu odstránili prach a iné nečistoty pre zabezpečenie dobrej priľnavosti s ďalšími materiálmi.

Ochranný náter proti korózii

4. krok: Bezprostredne po očistení povrchu výstuže a oceľových prvkov aplikujeme 2x ochranný náter proti korózii Baumit BetoProtect. Druhý náter aplikujeme po technologickej prestávke 6 hodín po prvom nátere.

Navlhčenie podkladu

5. krok: Deň pred nanášaním adhézneho mostíka Baumit BetoHaft podklad ešte raz dostatočne navlhčíme vodou, aby sme zabezpečili dokonalé spojenie s následne nanášaným materiálom. Dbáme na to, aby sa na vodorovnej ploche nevytvoril vodný film.

Nanesenie kontaktného mostíka

6. krok: Na vopred navlhčený podklad nanesieme pomocou tvrdej kefy adhézny mostík Baumit BetoHaft tak, aby sme dosiahli súvislé pokrytie podkladu a zabezpečili tak dokonalé spojenie s následne nanášaným materiálom. Všetky otvory a dutiny musia byť dôkladne uzavreté.

Sanačná malta

7. krok: Na nanesenú vrstvu Baumit BetoHaft aplikujeme prítlakom sanačnú maltu Baumit BetoFill systémom „čerstvé do čerstvého“. Sanačnú maltu môžeme nanášať až do hrúbky vrstvy 40 mm v jednom pracovnom kroku. Pozor! Maltu nie je možné aplikovať na zaschnutý adhézny mostík. V takomto prípade je potrebné kontaktný mostík odstrániť a postup zopakovať.

Betónová stierka

8. krok: Na spodnú hranu balkóna osadíme vhodný profil s odkvapovým nosom. Následne na zjednotenie povrchu nanesieme betónovú stierku Baumit BetoFinish rovnomerne na predvlhčený podklad systémom „čerstvé do čerstvého“ v hrúbke max. 5 mm.

Zrekonštruovaný betónový balkón

9. krok: Vyspravené plochy balkónovej dosky musíme chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím (napr. chrániť PE fóliou). Po vyzretí vrstvy zrealizujeme konečnú povrchovú úpravu.

Baumit produkty