Baumit PaneloFix

Na lepenie izolačných dosiek

Lepiaca hmota na báze cementu určená na lepenie fasádnych izolačných dosiek v rámci tepelnoizolačného systému Baumit Star a Pro (s výnimkou izolačných dosiek openTherm, open reflect, XPS a EPS Perimeter).

  • Lepiaca malta

  • Súčasť systému Baumit Star a Pro

  • Ekonomicky výhodná

Pri lepení izolačných dosiek nanášať lepiacu maltu v tvare okrajovej húsenice po celom obvode dosky a bodovo uprostred dosky. Lepený spoj má pokrývať cca 40 % kontaktnej plochy. Okrajová húsenica má byť cca 5 cm široká a uprostred dosky nanášať 3 lepiace body. Na vytvorenie výstužnej vrstvy je potrebné použiť lepiacu maltu Baumit StarConatct alebo ProContact.

Baumit PaneloFix
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné riešenie pre vaše zateplenie a vytvorte si orientačný rozpočet pre potrebný materiál spolu so spotrebou materiálu. K zatepleniu je možné pridať aj kotvenie či potrebné príslušenstvo.