Baumit Torkret S/U, 8 mm

Striekaný betón s rýchlym nábehom pevnosti, 8 mm zrnitosť.

Striekaný betón s veľmi rýchlym nábehom pevnosti, vyrábaný na báze rýchlo tuhnúceho cementu určený na aplikáciu metódou suchého striekania. Nezaťažujúci životné prostredie. Ideálne na zaisťovanie svahov proti zosuvu, tunelové stavby a šachty, spevňovanie jám a iné. Typ C 20/25, C 25/30 podľa pevnosti v tlaku po 28 dňoch. Typ J1, J2, J3 podľa počiatočnej pevnosti mladého betónu.

  • Ekonomicky výhodná spracovateľnosť

  • Rýchle tuhnutie, rýchly nábeh pevnosti

  • Vysoká priľnavosť

Striekaný betón Baumit Torkret S/U sa nanáša vhodnými miešacími zariadeniami, ako napr. Aliva a Meyco-Piccola. Pri všetkých spôsoboch aplikácie používajte stlačený vzduch zbavený oleja a vlhkosti. Podklad pred striekaním betónu musí byť pevný, bez dutín, zvetraných častí. Pred nanášaním podklad navlhčiť. Pri komplikovaných podkladoch urobiť skúšku priľnavosti k podkladu.

Baumit Torkret S/U, 8 mm