Slovensko

Baumit AntiSulfat

Ochrana proti soliam

Špeciálny sanačný náter na murivo poškodené soľami.

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

  • Roztok na chemické ošetrenie muriva

  • Súčasť sanačného systému Sanova

  • Vhodný pre interiér a exteriér

Omietky na ošetrovaných plochách je potrebné odstrániť až na murivo a to cca 1,0 m od oblasti poškodenia. Maltu z ložných a styčných škár odstrániť až do hĺbky cca 2 cm. Po ošetrení muriva roztokom a cca po 1 dni naniesť na podklad kontaktný mostík pod omietky ako napr. Baumit Sanova Pre.

Baumit AntiSulfat