Slovensko

Menu

clear

Baumit AntiSulfat

Ochrana proti soliam

Špeciálny sanačný náter na murivo poškodené soľami.

Vodný roztok na chemické ošetrenie muriva poškodeného soľami (sulfátmi a chloridmi) pri sanácii vlhkých a zasolených konštrukcií.

  • Sanácia muriva

  • Jednoduché spracovanie

  • Chemické ošetrenie

Omietky na ošetrovaných plochách je potrebné odstrániť až na murivo a to cca 1,0 m od oblasti poškodenia. Maltu z ložných škár odstrániť až do hĺbky cca 2 cm.

Balenie
5 kg nádoba
Hustota
cca 1.04 kg/dm³
Doba schnutia
cca 1 deň
Spotreba
cca 0.5 - 0.8 kg/m² v závislosti od obsahu solí v murive
Výdatnosť
cca 6 - 10 m²/nádoba v závislosti od obsahu solí v murive
Balenie
5 kg plastová nádoba
Baumit AntiSulfat
star_border