Baumit BetonKontakt

Penetračný náter na betónový podklad pod sadrové vnútorné omietky.

Prostriedok na zvýšenie priľnavosti sadrových omietok na betónovom podklade.

  • Na zvýšenie priľnavosti omietok

  • Vhodný na betónové podklady

  • Pod sadrové omietky

Technologická prestávka pred nanášaním omietky je min. 12 hod. (v závislosti od klimatických podmienok).

Baumit BetonKontakt

Vytvorte si rozpočet pre vnútorné omietky

Vyberte si vhodný omiektový systém a urobte si základnú cenovú kalkuláciu.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.