< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Alpha 3000

Anhydritový samonivelizačný poter do interiéru, s vyššou pevnosťou.

Samonivelizačný liaty poter na báze sadry pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

  • Poter so sadrovým spojivom

  • S vyššou pevnosťou

  • Interiér

Samonivelizačný poter Baumit Alpha 3000 nie je vhodný do mokrých prevádzok, ako napr. garáže, plavárne, vývarovne, verejné sprchy a pod. V takomto prípade odporúčame použiť cementový poter Baumit Poter. V prípade realizácie kontaktného poteru použiť ako prípravu podkladu penetračný náter Baumit Grund na nasiakavé podklady, Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady. Pri oddelenom a plávajúcom potere ako deliacu vrstvu použiť Baumit Separačnú fóliu FE.

Varianty

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Pevnosť v tlaku
> 30 MPa
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
25 mm pri kontaktom potere
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 6 MPa
Hodnota pH
cca 7
Spotreba
18 - 19 kg/m²/cm
Výdatnosť
2.1 - 2.2 m²/cm/vrece
Trieda
CA C30 F6 podľa STN EN 13813
Spotreba vody
cca 6.5 l/40 kg vrece
Veľkosť zrna
max. 5% nad 2 mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Pevnosť v tlaku
> 30 MPa
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
25 mm pri kontaktom potere
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 6 MPa
Hodnota pH
cca 7
Spotreba
18 - 19 kg/m²/cm
Výdatnosť
52.6 - 55.5 m²/t (pri hrúbke 1 cm)
Trieda
CA C30 F6 podľa STN EN 13813
Veľkosť zrna
max. 5% nad 2 mm
Balenie
Silo
Baumit Alpha 3000
star_border

Vypočítajte si spotrebu materiálu a urobte si základný cenový rozpočet