Baumit Alpha 3000

Anhydritový samonivelizačný poter do interiéru, s vyššou pevnosťou.

Samonivelizačný liaty poter na báze sadry pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

  • Poter so sadrovým spojivom

  • S vyššou pevnosťou

  • Interiér

Samonivelizačný poter Baumit Alpha 3000 nie je vhodný do mokrých prevádzok, ako napr. garáže, plavárne, vývarovne, verejné sprchy a pod. V takomto prípade odporúčame použiť cementový poter Baumit Poter. V prípade realizácie kontaktného poteru použiť ako prípravu podkladu penetračný náter Baumit Grund na nasiakavé podklady, Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady. Pri oddelenom a plávajúcom potere ako deliacu vrstvu použiť Baumit Separačnú fóliu FE.

Baumit Alpha 3000

Vypočítajte si spotrebu materiálu a urobte si základný cenový rozpočet