< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Alpha 2000

Anhydritový samonivelizačný liaty poter do interiéru, trieda CA-C20-F5

Samonivelizačný liaty poter na báze sadry pre strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

  • Poter so sadrovým spojivom

  • Samonivelizačný

  • Interiér

Samonivelizačný poter Baumit Alpha 2000 nie je vhodný do mokrých prevádzok, ako napr. garáže, plavárne, vývarovne, verejné sprchy a pod. V takomto prípade odporúčame použiť cementový poter Baumit Poter. Samonivelizačný poter Baumit Alpha 2000 je vhodný aj na podlahové vykurovanie. V tomto prípade je potrebné dodržať hrúbku poteru min. 35 mm + priemer rúrok vykurovacieho systému. Poter sa realizuje v dvoch pracovných krokoch. V prvom kroku sa vyleje vrstva poteru po hornú úroveň rúrok. Po zatuhnutí prvej vrstvy, zväčša na nasledujúci deň, prvú vrstvu navlhčiť a doliať druhú vrstvu poteru v hrúbke cca 35 mm.

Varianty

Balenie
40 kg vrece
Počet balení na palete:
35
Čas použitia
6 mesiacov
Pevnosť v tlaku
≥ 20 MPa
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
25 mm pri kontaktnom potere
Pevnosť v ťahu pri ohybe
≥ 5 MPa
Hodnota pH
cca 7
Spotreba
cca 18 - 19 kg/m²/cm
Výdatnosť
2.2 - 2.1 m²/cm/vrece
Spotreba vody
cca 6.5 l/vrece
Veľkosť zrna
max. 5 % nad 2 mm
Balenie
40 kg vrece, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg
Čas použitia
6 mesiacov
Pevnosť v tlaku
≥ 20 MPa
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
25 mm pri kontaktnom potere
Pevnosť v ťahu pri ohybe
≥ 5 MPa
Hodnota pH
cca 7
Spotreba
cca 18 - 19 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 17.5 - 18.5 m²/t (pri hrúbke poteru 3 cm)
Veľkosť zrna
max. 4 mm
Balenie
Silo
Baumit Alpha 2000
star_border

Vyberte si želaný poter a vypočítajte si spotrebu materiálu spolu so základným prehľadom cien