Baumit Baumacol FlexUni

Cementové lepidlo pre rôzne typy obkladov, trieda C2TE.

Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu triedy C2TE (podľa normy STN EN 12004). Na vnútorné a vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodné na lepenie gresového obkladu, obkladových prvkov väčších formátov, ako aj na obkladanie väčších plôch.

  • Lepidlo na obklady a dlažby

  • Trieda C2TE

  • Interiér a exteriér

Pri mozaikových obkladových prvkov odporúčame použiť na lepenie zubovú stierku 3 x 3 mm; pri obkladových prvkoch s hladkou rubovou stranou použiť zubovú stierku 6 x 6 mm a pri obkladových prvkoch s profilovanou rubovou stranou zubovú stierku 10 x 10 mm. Pred lepením ošetriť podklad vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady alebo Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

Baumit Baumacol FlexUni

Nakupuj produkty Baumit a vyhraj!

Dobrá sezóna 2022

Nakúp v stavebninách aspoň 5 vriec ľubovoľného flexibilného lepidla Baumit Baumacol a tričko* "Obkladám" je tvoje.
K tričku získaj aj skvelé ceny. Stačí vyplniť formulár a priložiť doklad o nákupe.
Akcia platí až do konca júna.

*Do minutia zásob

Nakupuj lepidlá Baumit Baumacol a vyhraj

Vypočítajte si spotrebu materiálu na lepenie obkladu či dlažby a urobte si základný cenový rozpočet

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.