< name="google-site-verification" contenmetat="ZAPVNQ0ctPAKy9aOGCmu1DPRbtKmL0FldgJLl6Tw7V8" />

Slovensko

Menu

clear

Baumit Baumacol FlexUni

Cementové lepidlo pre rôzne typy obkladov, trieda C2TE.

Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu triedy C2TE (podľa normy STN EN 12004). Na vnútorné a vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodné na lepenie gresového obkladu, obkladových prvkov väčších formátov, ako aj na obkladanie väčších plôch.

  • Lepidlo na obklady a dlažby

  • Trieda C2TE

  • Interiér a exteriér

Pri mozaikových obkladových prvkov odporúčame použiť na lepenie zubovú stierku 3x3 mm; pri obkladových prvkoch s hladkou rubovou stranou použiť zubovú stierku 6x6 mm a pri obkladových prvkoch s profilovanou rubovou stranou zubovú stierku 10x10 mm.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Max. hrúbka
5
Reakcia na oheň
A1
Doba spracovania
cca 4 h
Spotreba
cca 3 kg/m² v závislosti od typu obkladu
Výdatnosť
cca 8 m²/vrece v závislosti od typu obkladu
Pochôdznosť
po cca 2 dňoch
Spotreba vody
cca 7 - 8 l/vrece
Doba otvorenia
cca 30 min
Doba odležania
cca 5 min
Veľkosť zrna
max. 0.3 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Typ balenia
Balenie
Baumit Baumacol FlexUni
star_border

Vypočítajte si spotrebu materiálu na lepenie obkladu či dlažby a urobte si základný cenový rozpočet

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.