Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo pre rôzne obklady

Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo triedy C2FT S1 (podľa STN EN 12004) na lepenie obkladov a dlažby v interiéri i exteriéri. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

  • Lepidlo na obklady a dlažby

  • Rýchlo tvrdnúce

  • Interiér a exteriér

Podklad na lepenie musí byť čistý, suchý a ošetrený vhodným penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baumit Grund a na nenasiakavé Baumit SuperPrimer. Lepidlo odporúčame nanášať v dvoch krokoch. V prvom kroku naniesť na podklad tenkú kontaktnú vrstvu lepidla. V druhom kroku na ešte čerstvú vrstvu naniesť zubovým hladidlom lepiacu maltu odpovedajúcej hrúbky pod uhlom 45 - 60°. Obkladové prvky pritlačiť do maltového lôžka a prípadné zvyšky odstrániť mokrou hubkou. cca 3 hod. chrániť pred mechanickým zaťažením.

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Kalkulácia materiálu

Či ide o interiér alebo exteriér, vyberte si vhodný systém na lepenie obkladu a dlažby a vytvorte si cenový rozpočet potrebného materiálu. Spotrebu škárovacej hmoty si môžete vypočítať presne podľa typu dlažby alebo obkladu.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.