Slovensko

Menu

clear

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo pre rôzne obklady, trieda C2FTS1.

Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo triedy C2TF S1 (podľa STN EN 12004) na lepenie obkladov a dlažby v interiéri i exteriéri. Hrúbka maltového lôžka až do 10 mm.

  • Rýchlotuhnúce

  • Flexibilné

  • Väčšie hrúbky lepenia

Podklad na lepenie musí byť čistý, suchý a ošetrený vhodným penetračným náterom. Na nasiakavé podklady použiť Baumit Grund na nenasiakavé Baumit SuperGrund.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Prídržnosť
≥ 1 MPa
Reakcia na oheň
A1
Doba spracovania
cca 30 min
Spotreba
cca 3 kg/m² podľa typu obkladu
Výdatnosť
cca 8 m²/vrece podľa typu obkladu
Pochôdznosť
po cca 3 h
Spotreba vody
cca 5 l/vrece
Doba otvorenia
20 min
Balenie
25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg
Baumit Baumacol FlexTop Speed
star_border

Kalkulácia materiálu

Či ide o interiér alebo exteriér, vyberte si vhodný systém na lepenie obkladu a dlažby a vytvorte si cenový rozpočet potrebného materiálu. Spotrebu škárovacej hmoty si môžete vypočítať presne podľa typu dlažby alebo obkladu.

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.