Baumit Baumacol Basic

Univerzálne cementové lepidlo C1, pre bežné obklady aj pórobetón.

Lepidlo na obklady a dlažbu triedy C1 (podľa normy STN EN 12004). Na vnútorné použitie.

  • Cementové lepidlo

  • Trieda C1

  • Interiér

Pred lepením ošetriť podklad vhodným penetračným náterom, napr. Baumit Grund na nasiakavé podklady alebo Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady. Na podklad naniesť tenkú kontaktnú vrstvu lepidla. Následne nanesenú vrstvu rozhrnúť vhodnou zubovou stierkou v 45° - 60° uhle. Do lepiacej malty zatlačiť ľahko obkladové prvky. Polohu obkladových prvkov je možné korigovať v priebehu 5 min.

Baumit Baumacol Basic

Vypočítajte si koľko materiálu na lepenie obkladu či dlažby potrebujete a urobte si orientačný cenový rozpočet

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.