Slovensko

Baumit FinishMax

Pastézna stierka do interiéru

Pastézna stierka do interiéru. Na zhotovenie hladkých povrchov na cementových, vápennocementových a sadrových omietkach alebo priamo na betóne a pórobetóne. Na ručné alebo strojové spracovanie. Hrúbka vrstvy 1 – 5 mm.

Baumit FinishMax