Baumit Sanova Primer

Sanačný základ

Základný náter na prípravu podkladu a pod farbu Baumit SanovaColor.

Základný náter na báze vodného skla na spevnenie zvetraných a pieskujúcich vápenno-cementových a vápenných omietok. Taktiež na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu pred nanášaním fasádnej farby Baumit Sanova Color a na riedenie tejto fasádnej farby. Od 1.3.2020 tento produkt nahrádza Baumit ReCompact (Spevňovač omietky).

  • Príprava podkladu a riedenie Baumit SanovaColor

  • Spevnenie minerálnych omietok

  • Ľahko spracovateľný a difúzne otvorený náter

Baumit Sanova Primer

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com. 

Kalkulácia obnovy vašej fasády

Vyberte si želaný spôsob obnovy fasády a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.