Baumit Stierková hmota na šambrány TOP

Na stierkovanie fasádnych profilov

Stierková jemnozrnná opravná hmota na fasádne ozdobné profily. Stierková hmota je vhodná aj na estetické uzavretie spojov fasádnych ozdobných profilov. Dodávaná ako súčasť dodávky Baumit Drážkového profilu. Nepoužívať na lepenie profilov! Na lepenie na podklad použite napr. lepiacu maltu Baumit StarContact. Na vzájomné spájanie profilov Baumit Lepiacu hmotu na šambrány.

  • Príslušenstvo k drážkovému profilu

  • Jemná zrnitosť

  • Na uzavretie spojov profilov

Najskôr 3 dni po nalepení profilu je možné pristúpiť k zjednoteniu povrchu spájaných profilov. V mieste spoja profilov (v mieste povrchovej úpravy drážkového profilu) vytvoriť zárez tzv. „V“ drážku s maximálnou hĺbkou 2 - 3 mm. Drážku dôkladne zbaviť prachu a vyplniť stierkou Baumit stierková hmota na šambrány TOP (Baumit BeschichtungsMasse TOP). Po vyzretí stierkovej hmoty vyspravené plochy prebrúsiť brúsnym papierom (P100).

Baumit Stierková hmota na šambrány TOP