Baumit Lepiaca hmota na šambrány

Na lepenie spojov fasádnych profilov

Rýchlotuhnúca lepiaca hmota na báze polyuretánu slúži na vzájomné spájanie fasádnych ozdobných profilov z EPS. Dodávaná ako súčasť dodávky Baumit Drážkového profilu. Na lepenie profilov na obklad použite lepiacu stierku napr. Baumit StarContact. Na stierkovanie profilov alebo malé vysprávky Baumit Stierkovú hmotu na šambrány TOP.

  • Polyuretánové lepidlo

  • Na spájanie ozdobných profilov

  • Príslušenstvo k drážkovému profilu

Polyuretánové lepidlo odporúčame nanášať na styčné plochy drážkových profilov vo forme húsenice a rozotrieť celoplošne pomocou zubovej stierky na obidve spájané plochy drážkového profilu. Po vzájomnom spojení prebytočné lepidlo bez zvyškov odstrániť. Vždy pri nalepení ďalšieho profilu sa najskôr nanesie lepiaca stierka (napr. Baumit StarContact) na podklad a rubovú stranu profilu, následne sa nanesie na styčné plochy spájaných profilov celoplošne polyuretánové lepidlo (Baumit Lepiaca hmota na šambrány). Po nanesení oboch lepiacich hmôt sa najskôr profil pritlačí na podklad a až potom vzájomne k sebe. Tzv. „V“ drážku, resp. skosenie hrán je možné vytvoriť ešte pred nalepením profilu. Po vzájomnom zlepení profilov sa však nesmie dostať na skosené hrany polyuretánové lepidlo. Tomuto je možné predísť nanášaním polyeretánového lepidla cca 10 mm od skosených hrán profilu.

Baumit Lepiaca hmota na šambrány