Baumit FillBeton

Výplňový betón

Expanzívna malta s vysokou pevnosťou na vyplnenie dutín, zárubní.

Suchá expanzívna cementová zálievková malta s expaniou objemu 2 % a s vysokou pevnosťou. Objemová expanzia zabezpečí dokonalé vyplnenie dutín a zmonolitnenie stykov. V plastickej konzistencii ideálna na vyplnenie pracovných škár a dutín. V tekutej konzistencii na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, zábradlí a pod.

  • Expanzívna zálievková malta

  • Vysoká pevnosť

  • Univerzálne použitie

V plastickej konzistencii je malta vhodná na vyplnenie zárubní dverí, konštrukčných otvorov, dutín, pracovných škár a pod. V tekutej konzistencii je vhodná na presné kotvenie skrutiek, kovových konštrukcií, zábradlí, na zálievky stykov železobetónových konštrukcií. Na dosiahnutie optimálnej expanzie odporúčame spracovať pripravenú zmes do 25 minút po zamiešaní s vodou. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.

Baumit FillBeton
Kalkulátor

Kalkulácia betónu

Neviete koľko betónu budete potrebovať? Vyberte si vhodný betón a vytvorte si cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu. Množstvo potrebného materiálu si môžete vypočítať na m2 i m3.


Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.