Baumit DrainBeton

Vodopriepustný drenážny betón

Drenážny betón na prípravu podložia pod dlažbu, vodopriepustný.

Silne vodopriepustný drenážny betón určený na prípravu podkladu pred položením dlažobných kameňov alebo dosiek, vhodný aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek a pod.

  • Vodopriepustný drenážny betón

  • Ideálne odvádza vodu z povrchu do podložia

  • Jednoduché spracovanie

Použitie ako štrkový betón na vyplnenie jám a výkopov, ako vodopriepustný betón na vytvorenie odkvapových chodníkov, na záhradné úpravy okolo domu (napr. uloženie kameňov), príp. ako podkladová alebo vyrovnávajúca vrstva pod Baumit Drenážnu maltu a pod železobetónové základové dosky. Celková hrúbka Baumit Drenážneho betónu ako podkladovej vrstvy pred kladením dlažby by nemala byť menšia ako 4 cm, resp. podľa požiadaviek na únosnosť podkladovej vrstvy od predpokladaného zaťaženia.

Baumit DrainBeton
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia materiálu

Vyberte si konkrétny betón a vypočítajte, koľko materiálu budete potrebovať spolu aj so základným cenovým rozpočtom.