Výroba sadrových omietok na Slovensku

Výrobný závod Rohožník

Závod Baumit Rohožník významným spôsobom rozšíril svoj výrobný program. Ukončenie rozsiahlej investície v marci 2019 bolo podmienkou na zahájenie produkcie sadrových omietok. Stali sme sa tak prvým závodom na Slovensku, s vlastnou výrobou týchto zložitých produktov. Umožní nám to pružnejšie plniť objednávky, zvýšiť kvalitu a podieľať sa na ďalšom vývoji čoraz viac obľúbených sadrových omietkových zmesí.

Náš tím pracovníkov laboratória na Slovensku v spolupráci s kompetenčným centrom v Rakúskom Wopfingu zahájili transfer vedomostí a kreovanie receptúr ešte v minulom roku. V zimných mesiacoch november a december sa na opakovaných skúškach overovalo spolupôsobenie jednotlivých surovín a výber vhodných aditív. Záverečná fáza skúšok a konečné, jemné doľadovanie receptúr prebiehalo už v našom závode. Na skutočnom technologickom zariadení sme testovali naše laboratórne výstupy a upravovali vlastnosti produktu do konečnej podoby.

Nová etapa výroby

Výsledkom sú dve strojové sadrové omietky Baumit RatioGlatt a Baumit RatioGlatt L. Vyrábajú sa výlučne z prírodného sadrového pojiva. Základná surovina potrebná pre jeho výrobu - prírodný sadrovec, sa ťaží v oblasti mestečka Puchberg, ktoré leží v podhorí severných vápencových Álp. Dominantu blízkeho okolia, horu Schneberg a jej snehové polia je pri dobrej viditeľnosti možné pozorovať aj z kameňolomu Vajarská, v pohorí Malých Karpát, odkiaľ pochádza kamenivo používané do našich omietok.

Výrobný závod Rohožník

Posilnenie kompetencie

Unikátne receptúry sadrových omietok s použitím inovatívných aditív, v kombinácii s prírodným sadrových pojivom a vápencovým plnivom, dávajú našim omietkam jedinečné spracovateľské vlastnosti, pri zachovaním ekologických požiadaviek a plnej podpore zdravého bývania.

Prevzatie zodpovednosti za vlastnú výrobu sadrových omietok je pre značku Baumit na Slovensku významným posilnením vedúcej pozície na trhu a znamená ďalšie potvrdenie našej kompetencie.

Text: Tibor Blaško, Baumit Slovensko
Foto: Dominik Sepp