Menu

clear

Baumit RatioGlatt L

Ľahká sadrová strojová omietka pre hladké gletované povrchy.

Jednovrstvová ľahká sadrová strojová omietka pre vnútorné použitie, gletovaná. Trieda B4/50/2 podľa STN EN 13 279-1.

  • Sadrová

  • Ľahká

  • Gletovaný povrch

Baumit RatioGlatt L
star_border

Elektrické a inštalačné drážky, škáry vyplniť pred začatím omietania vhodným materiálom na báze sadry. Rovnako z dôvodu jednoduchšieho spracovania osadiť omietacie profily na nárožia, ostenia otvorov a pod.

Varianty

Balenie
30 kg vrece
Počet balení na palete:
40
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.6 W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2 N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 N/mm²
Doba spracovania
150 - 180 min
Spotreba
cca 8 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 3.8 m²/vrece /cm
Spotreba vody
15.5 - 16.5 l/vrece
Veľkosť zrna
1 mm
Balenie
30 kg vrece, 1 paleta = 40 vriec = 1200 kg
Faktor difúzneho odporu μ
cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.6 W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2 N/mm²
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
10 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 1 N/mm²
Doba spracovania
150 - 180 min
Spotreba
cca 8 kg/m²/cm
Balenie
Silo