Nová predajňa v Prešove

Spoločnosť Hornbach začiatkom septembra otvorila v Prešove svoju štvrtú predajňu na Slovensku. Na ploche 17 tisíc m2 ponúka domácim majstrom aj profesionálom nielen potrebný materiál pre ich projekty, vrátane širokého portfólia výrobkov Baumit, ale tiež odborné poradenstvo.

Hornbach Prešov

O spolupráci so spoločnosťou sme sa rozprávali s Ing. Rudolfom Hudecom, manažérom kľúčových zákazníkov.

Hornbach mal doteraz dve predajne v Bratislave a jednu v Košiciach. Novootvorená predajňa v Prešove je štvrtou prevádzkou a plánuje sa otvorenie piatej. (Pozn. Hornbach si otvorením novej predajne v  Prešove pripomenul 15 rokov od otvorenia svojej prvej predajne na Slovensku). Trh v  Nemecku, odkiaľ spoločnosť Hornbach pochádza, je náročný a postupy, ktoré sa tam uplatnili s  výborným výsledkom, sa snaží preniesť aj na Slovensko. Snahou spoločnosti Hornbach je byť najlepšou vo svojom segmente trhu a našu spoločnosť Baumit vníma ako silného partnera.

Prečo sme pre Hornbach zaujímavým partnerom?
Dôvodov je určite viac, máme veľmi široký sortiment pre ich zákazníkov a veľakrát sa zákazník rozhodne pre naše výrobky skôr ako pre konkurenciu. Sú to aj veľmi dobré vzťahy medzi našimi obchodnými zástupcami a  pracovníkmi Hornbachu, ktorí s nami spolupracujú. Na strane Hornbachu je pre nás veľmi dobre, že majú vysokú stabilitu zamestnancov, a tým vedia o našich produktoch aj dobre poradiť zákazníkom.

Zorientovať sa v  predajni s  plochou 17 tisíc m2 nemusí byť vždy pre zákazníka celkom jednoduchou záležitosťou. Ako zákazníkom uľahčujete orientáciu?
Veľmi dôležitú úlohu zohráva informovať zákazníka. Čo sa týka informácií o  našich výrobkov, zákazník ich nájde hneď na niekoľkých miestach. Na popiskách pri konkrétnych produktoch, ale tiež na špeciálnom stojane, ktorý sa stáva na čas súčasťou palety. Informatívne tabule, ktoré upozorňujú na produkty, ktoré by mohol zákazník potrebovať pri realizácii fasády alebo podlahy, nájde aj pri ponuke súvisiacich produktov, napríklad pri izolantoch.

Hornbach Prešov

Oblasťou, kde majú predajne typu Hornbach ešte potenciál, je predaj povrchových úprav – fasádnych omietok a farieb. Čím je to spôsobené?
Je to určite dané samotnou náročnosťou predaja tohto druhu sortimentu, a to najmä vo fáze rozhodovania sa ohľadom typu povrchovej úpravy, jej štruktúry a farby. To nakoniec vidíme aj v našich fasádnych štúdiách Baumit, ktoré zákazník navštívi častokrát aj viac ako raz, kým si vyberie.

Na to, ako vníma situáciu „priamo v teréne“ sme sa opýtali nášho kolegu Patrika Feňuša, regionálneho zástupcu pre Prešov:
„Prvé dva mesiace fungovania predajne Hornbach v  Prešove hodnotím pozitívne. Plán, ktorý bol nastavený, sa darí plniť. Ľudia v Prešove sú ale dosť konzervatívni, preto si na nové veci vo svojom okolí zvykajú postupne. Rovnako je to vo vnímaní nových služieb, ktoré im novootvorená predajňa ponúka. Za všetky spomeniem službu Drive-in, kedy zákazník môže autom vojsť priamo do časti predajne na to prispôsobenej. Je to služba, ktorú iné reťazce na Východnom Slovensku zatiaľ neponúkajú. Inak, časť Drive-in je súčasne hlavným priestorom, kde návštevník nájde výrobky Baumit. Myslím si, že poctivá a pravidelná osveta zákazníka určite povedie k  postupnému „udomácneniu“ Hornbachu v Prešove.“

Text: Beáta Badiarová, Baumit Slovensko
Foto: Archív Hornbach a Patrik Feňuš