Baumit Klima produkty získali ekologický certifikát Natureplus

Baumit Slovensko získalo medzinárodne uznávaný certifikát Natureplus, ktorým sú označené výrobky nového produktového radu Baumit Klima pre zdravé bývanie. Produkty označené logom Natureplus prispievajú k zdravému bývaniu a k zlepšeniu vnútornej klímy priestorov. Postupne získa toto uznávané označenie všetkých 27 krajín koncernu Baumit.

Ekologická značka Natureplus

Ekologický certifikát pre Klima omietky

Stavebníctvo a bývanie spotrebujú približne 40 % celosvetových zdrojov a viac ako 50 % primárnej energie v Európe. V priemere trávime viac ako 90 % nášho času vnútri budov, ktoré sú čoraz viac vzduchotesnejšie. Práve preto má kvalita stavebných výrobkov veľký vplyv na životné prostredie a naše zdravie.

Medzinárodné združenie natureplus® vyvinulo ekologickú značku natureplus, aby spotrebiteľom aj stavebníkom v rámci Európy uľahčili výber kvalitných výrobkov v stavebníctve. Táto značka potvrdzuje súlad s vysokými štandardmi kvality pre všetky oblasti týkajúce sa trvalej udržateľnosti.

Ekologická značka natureplus je v súčanosti udelená viac ako 600 stavebným výrobkom v Európe je uznávaná odborníkmi v stavebníctve, spotrebiteľskými, environmentálnymi organizáciami, vládnymi orgánmi, ako aj certifikovanými hodnoteniami budov.

Hodnotenie produktov vykonávajú na požiadanie akreditované laboratóriá a posudzovatelia v súlade s platnými medzinárodnými normami. Ekologická značka natureplus je jedinou európskou značkou pre stavebné výrobky, ktorá je založená na prísnych vedeckých kritériách a základ tvoria tri kľúčové piliere: ochrana klímy, zdravé bývanie a trvalá udržateľnosť.


1. Čistá a efektívna výroba
Výroba stavebných výrobkov je šetrná k životnému prostrediu a energeticky efektívna. Pomáha chrániť klímu, má nízke emisie CO2 a spĺňa normy sociálnej zodpovednosti. Výrobky musia byť funkčné a recyklovateľné.

2. Ochrana životného prostredia a zdravia
Stavebné výrobky so značkou Natureplus neobsahujú škodlivé látky a tak nemajú nepriaznivý vplyv na životné prostredie alebo ľudské zdravie a zabezpečujú zdravé vnútorné prostredie.

3. Trvalá udržateľnosť
Povolené sú len stavebné výrobky vyrábané z obnoviteľných zdrojov alebo minerálne suroviny, ktoré sú dostupné vo veľkých množstvách alebo ako druhotné suroviny. Suroviny musia pochádzať z trvalo udržateľných zdrojov.

Certifikát Natureplus

Výskumný areál Baumit VivaPark

Téma produktov pre zdravú vnútornú klímu a väčšiu vnútornú pohodu medzi vlastnými „štyrmi stenami“ má pre Baumit zásadný význam. S týmto účelom bol vybudovaný v rakúskej centrále Baumit výskumno-vývojový areál VivaPark. Jednotlivé produkty sa testujú v reálnych podmienkach na rôznych typoch konštrukcií v rakúskom Wopfingu už od roku 2015. Vivapark patrí k najväčším výskumým projektom svojho druhu v Európe. V deviatich testovacích domoch sa doteraz zanalyzovalo a vyhodnotilo viac ako 5 mil. údajov. Cieľom je analyzovať a vyhodnotiť vplyv rôznych použitých materiálov na vnútornú pohodu, zdravie človeka a celkovú kvalitu života v interiéri.

Výskumný park Viva

V súvislosti s jednoznačnou orientáciou spoločnoti Baumit na tému zdravého bývania je spolupráca s organizáciou natureplus e. V. logickým vyústením a krokom k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia vo vzťahu k zdraviu človeka.

Zdroj: Zdravé bývanie a Natureplus