star_border
Radnica a zvonica

Radnica a zvonica

LEVOČA
Ozdoby mesta

Radnica a zvonica

Hovorí sa, že Levoča je najjagavejší kameň v spišskej korune. Vrelo súhlasíme a dodávame, že rozhodujúcou mierou k tomu prispieva práve radnica s renesančnou vežou na Námestí Majstra Pavla. Spolu s Chrámom sv. Jakuba tvoria dominantu centra mesta, ktoré bolo v roku 2009 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. O rok neskôr bola ukončená obnova fasád radnice a zvonice, ktorých projekt mala na starosti architektka Magdaléna Janovská. Odborné práce okrem iných vykonávali aj špecialisti z oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. Ich dielo ocenila i odborná porota na súťaži Fasáda roka 2010, ktorej členom bol aj Luboš Fussek, vtedajší riaditeľ spoločnosti Baumit Slovensko. Obnova fasády radnice a zvonice v Levoči právom získala Cenu riaditeľa. Rekonštrukcia a obnova radnice so zvonicou sa nezameriavala iba na fasádu, ale aj na rôzne dekoratívne umelecké prvky, čo ešte zdôraznilo postavenie jedného z najvýznamnejších príkladov renesančnej architektúry na Slovensku.
Nová radnica však bola postavená v gotickom slohu v prvej polovici 15. storočia s ukončením v roku 1615. Posledné väčšie úpravy sa realizovali v rokoch 1893 až 1895, keď boli na streche dostavané manzardy v štýle talianskej renesancie. V minulosti bola sídlom mestskej rady a konali sa tu aj súdne pojednávania. Dnes sa tu nachádza expozícia Spišského múzea, venovaná dejinám mesta Levoča. Nad vchodom do radnice je nápis v latinčine: PULCHRITUDO CIVITATIS CONCORDIA 1894 (Ozdobou mesta je svornosť). Nad renesančnými arkádami sú na fasáde maľby piatich cností. Mocipánom, ktorí rozhodovali o dekrétoch týkajúcich sa mesta i okolia, ale i bežným občanom mali pripomínať, aby boli striedmi, opatrní, udatní, trpezliví, a predovšetkým spravodliví. Zvonica s renesančnou atikou bola postavená v rokoch 1656 až 1661, pričom s budovou radnice sa spojila priechodom až počas barokových úprav v 18. storočí. Počas ďalších úprav získala strecha zvonice dnešný ihlanovitý tvar. 

Radnica a zvonica
Radnica a zvonica
Radnica a zvonica
Radnica a zvonica

Z kostolnej veže bol do kampanily prenesený zvon sv. Jakuba a Floriána od Sebastiána Lecherera, známy aj ako URBAN. Je z roku 1749 a váži 3 476 kg. Premiestnené sem boli tiež hodiny z veže Kostola sv. Jakuba, ktoré údajne patrili k prvým vežovým hodinám na území Uhorska.  

Radnica a zvonica

RADNICA A ZVONICA 

MIESTO: 
Levoča
AUTORI: 
Magdaléna Janovská, PÚ SR, 
ORA Levoča 
INVESTOR: 
Mesto Levoča 
REALIZÁTOR: 
Gama s.r.o. Levoča 
ORA Levoča     
BAUMIT MATERIÁLY: 
Sanačné omietky Bayosan, SilikonColor 
ROK: 
2010
OCENENIE: 
Baumit Fasáda roka 2010