star_border
Mestský úrad Leopoldov

Mestský úrad Leopoldov

LEOPOLDOV
Takto sa tvorí mesto

Mestský úrad Leopoldov

Mestský úrad v Leopoldove sa stal hviezdou na slovenskom architektonickom nebi. V uplynulom období zbieral nielen prestížne odborné ocenenia, ale aj uznanie od tých, pre ktorých je objekt určený – od občanov mesta. Nový mestský úrad médiá nadšene prezentujú ako referenčný príklad toho, ako má vyzerať ukážková spolupráca mesta s architektom a realizátorom stavby. Kombinácia novostavby mestského úradu s citlivou prestavbou bývalého mestského úradu na knižnicu vytvorila novú dominantu mesta. „Bolo to náročné, ale stálo to za to,“ povedal Ján Pikna, konateľ spoločnosti INVEX, ktorá stavbu realizovala. Ocenil zároveň kvalitnú materiálovú bázu a výborný servis od spoločnosti Baumit i osobný prínos Pavla Ulického počas celej realizácie.
Žiarivo biele objekty, ktoré dominujú priesečníku hlavných ciest mesta, sa počas svojej nedlhej prevádzky stali prirodzeným centrom spoločenského diania – a presne to bol zámer architekta aj investora.  „Mestský úrad v Leopoldove chápeme ako komplex pozostávajúci z pôvodnej budovy premenenej na mestskú knižnicu, z novostavby integrujúcej v sebe všetky požadované funkcie a verejného priestoru medzi týmito dvoma budovami i okolo nich,“ hovorí architekt Irakli Eristavi o projekte. „Mestský úrad teda nie je len jedna budova, ale je to ‚miesto‘ v meste. Už v súťažnom návrhu sme deklarovali, že chceme pôvodnú budovu mestského úradu zachovať a doplniť o novú architektúru tak, aby dve entity navzájom komunikovali a vytvorili harmonický celok. Zároveň spolu vytvorili intenzívny verejný priestor, čo bol pre nás dôležitý moment.“

Mestský úrad Leopoldov
Mestský úrad Leopoldov
Mestský úrad Leopoldov

Ako hodnotí toto dielo primátorka Leopoldova Terézia Kavuliaková? „Išlo o veľký projekt, na ktorý sme sa pripravovali niekoľko rokov. Pôvodný rozpočet sme museli aktualizovať a zvýšiť. Za pochodu sme sa rozhodli urobiť niekoľko zmien. Čo sa týka výsledku – prvoradá je spätná väzba od občanov, preto si vážim každú pozitívnu správu. Podstatné je však to, že máme radnicu, ktorá je funkčná, reprezentatívna a v rámci architektúry mesta veľmi výrazná.“ Čo dodať na záver tohto úspešného príbehu? Takto sa tvorí mesto!

Mestský úrad Leopoldov

MESTSKÝ ÚRAD

MIESTO: 
Leopoldov – okr. Hlohovec 
AUTORI: 
Irakli Eristavi, Pavol Šilla, 
Juraj Červený/zerozero
INVESTOR: 
Mesto Leopoldov 
REALIZÁTOR: 
INVEX, spol. s r. o. 
BAUMIT MATERIÁLY: 
KRP Jura, Sanačný systém Sanova Pre, Sanačný systém Sanova S, Sanačný systém Sanova L, Sanačný systém Sanova Fine 
ROK: 
2022
OCENENIA: 
Baumit Fasáda roka 2023 
CEZAAR 2023 
Cena ARCH 2023