Vonkajšie omietky Baumit
star_border

Vonkajšie omietky

  • Ochrana pred vonkajšími vplyvmi
  • Strojové alebo ručné spracovanie
  • Tepelnoizolačné omietky

Ako si vybrať omietku?

Vonkajšie omietky

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené. Rozhodujúci je podklad, ktorý idem omietať: tehla, pórobetón, staré murivo, kombinované murivo a pod. Obzvlášť pri murivách s vysoko tepelnoizolačnými vlastnosťami je potrebné zvoliť vhodnú skladbu omietkového systému.

Vysoko tepelnoizolačné murivá

Tieto murovacie prvky majú odlišné stavebno-fyzikálne parametre ako tradičné murovacie prvky a ich omietaniu je potrebné venovať zvláštnu pozornosť, a to v celom procese od výberu materiálov, skladby omietkového systému až po precízne riešenie detailov a dodržanie všetkých spracovateľských zásad.
Tieto omietky si vyberte pre tehlové a pórobetónové murivá, ktoré dosahujú dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nie je ich už potrebné zatepľovať.

Urobte si základný rozpočet

Vyberte si vonkajšiu omietku podľa vašich požiadaviek a v štyroch jednoduchých krokoch si vypočítajte spotrebu materiálu spolu so základným cenovým rozpočtom.

Vyberte si omietku podľa vašich požiadaviek

Tenkovrstvové omietky

Na presne vymurované tvárnice ako pórobetón alebo na betónové steny.

Viac
Vonkajšie omietky
Klasické omietky

Na tradičné murivá bez nárokov na lepšie tepelnoizolačné vlastnosti alebo pre rekonštrukcie objektov

Viac
Tepelnoizolačné omietky
Tepelnoizolačné omietky

Ak nie je možné murivo zatepliť, môžeme zvoliť tepelnoizolačné omietky a zlepšiť tak vlastnosti muriva.

Viac
Drevocementové tvárnice
Drevocementové tvárnice

Alternatívne murovacie prvky si tiež vyžadujú správny výber omietky.

Viac