Omietky na vysoko tepelnoizolačné murivá
star_border

Omietky na vysoko tepelnoizolačné murivá

Pred výberom vonkajšej omietky si zistite, aké tepelnoizolačné vlastnosti má vaše murivo. V technickej dokumentácii muriva si vyhľadajte hodnotu λ - súčiniteľ tepelnej vodivosti.


Odporúčaný omietkový systém
na murivo s 0,13 ≤ λ ≤ 0,35 W/(m.K)

1. Príprava podkladu
Baumit Prednástrek, v prípade strojového nanášania na nové čisté tehlové murivo príprava podkladu nie je potrebná

2. Vonkajšia omietka
Baumit MPA 35 L, strojová ľahká vápennocementová omietka

3. Výstužná vrstva
Variant 1
Baumit ProContact + StarTex, na vyzretú omietku sa nanesie lepiaca malta s vloženou sklotextilnou sieťkou
Variant 2
Baumit Výstuž omietok, do čerstvo nanesenej omietky sa celoplošne vloží sieťka do omietok

4. Penetračný náter
Baumit PremiumPrimer resp. UniPrimer

5. Fasádna omietka
Baumit CrystalTop, StarTop, SilikonTop alebo iná fasádna omietka Baumit

Odporúčaný omietkový systém
na murivo s λ < 0,13 W/(m.K)

1. Príprava podkladu
Baumit Prednástrek
, ručné alebo strojové nanášanie

2. Vonkajšia omietka
Baumit Termo omietka Extra, ručné alebo strojové spracovanie,
alebo Baumit Termo omietka, ručné spracovanie

3. Výstužná vrstva
Baumit ProContact + StarTex, na vyzretú omietku sa nanesie lepiaca malta s vloženou sklotextilnou sieťkou

4. Penetračný náter
Baumit PremiumPrimer resp. UniPrimer

5. Fasádna omietka
Baumit CrystalTop, StarTop, SilikonTop alebo iná fasádna omietka Baumit

Cenový rozpočet materiálu

Vyberte si vhodný vonkajší omietkový systém a vytvorte si orientačnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.