Spojovacie kusy na soklové profily

Plastové spojky na vzájomné spojenie sokolových profilov.

Plastová spojka na vzájomné spojenie nadväzujúcich soklových profilov. Umožňuje lepšie založenie tepelnoizolačného systému a zabezpečuje vzájomnú dilatáciu medzi soklovými profilmi. Dodávané ako 100 cm lišta alebo 100 ks balenie à 30 mm.

  • Zabezpečenie dilatácie medzi soklovými profilmi

  • Znížené riziko tvorby trhlín v mieste spojenia

  • Dodávané ako lišta alebo 100 ks balenie

Doplnok pre lepšie založenie tepelnoizolačného systému a zabezpečenie vzájomnej dilatácie medzi soklovými profilmi. Pri spájaní soklových profilov pre väčšie hrúbky izolantov osadiť viacej spojovacích kusov.

Spojovacie kusy na soklové profily

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si z našej ponuky zateplenia a príslušenstva k zatepleniu.