Baumit StrongTex

Zosilená pancierová mriežka pre zateplenie na namáhané miesta.

Sklotextilná (pancierová) mriežka na vytvorenie armovacej vrstvy v miestach s veľkým mechanickým namáhaním (napr. oblasť sokla), šírka 1 m, veľkosť ôk 5 x 5 mm, plošná hmotnosť 525 g/m2.

  • Zosilená mriežka pre miesta s veľkým zaťažením

  • So špeciálnou úpravou, odolné voči alkáliám

  • Prídavná výstuž pod štandardnú výstužnú vrstvu

Pred nanášaním celoplošnej armovacej vrstvy zatlačiť do vrstvy podkladovej malty (napr. Baumit StarContact alebo Baumit ProContact) vrstvu pancierovej výstuže Baumit StrongTex bez presahov. Dbať nato, aby pod výstužou nevznikli vzduchové dutiny a aby bola dostatočne prekrytá maltou. Celoplošnú výstužnú vrstvu s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex aplikovať po technologickej prestávke min. 24 hod. po nanesení dodatočnej zosilenej výstuže.

Baumit StrongTex
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodné zateplenie a vypracujte si orientačný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu. Do kalkulácie môžete pridať aj kotvenie zateplenia či príslušenstvo.