Baumit Kotva S

Skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom do všetkých bežných podkladov.

Značková Baumit skrutkovacia kotva s inovovaným tvarom a oceľovým tŕňom na kotvenie izolačných dosiek pri zateplení. Kotvu je možné aj zapustiť do izolantu pomocou Baumit STR tool 2G. Vhodná do všetkých typov podkladu. Dĺžka kotvy: 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm.

  • Skrutkovacia kotva s oceľovým tŕňom

  • Pre všetky typy podkladov

  • Zapustená montáž

Zapustená montáž: Po vyvŕtaní otvoru zatlačiť do vrtu Baumit Skrutkovaciu kotvu STR a následne vŕtačkou vybavenou montážnym nadstavcom STR tool 2G kotvu priskrutkovať. Kotva sa zafrézuje 15 mm pod povrch izolantu. Vzniknutý otvor následne vyplniť uzatváracím diskom z polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Týmto spôsobom je možné kotviť izolanty s hrúbkou min. 80 mm. Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke min. 24 hod. po nalepení izolačných dosiek. Potrebná min. dĺžka kotvy: d = d1 + d2 + d3, pričom d1 je min. kotevná dĺžka danej kotvy, d2 je skutočná max. hrúbka omietky v podklade, d3 je navrhnutá hrúbka izolantu zväčšená o hrúbku lepiacej malty (cca 2 cm).

Baumit Kotva S
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodné riešenie pre vaše zateplenie domu a vytvorte si základný rozpočet spolu s potrebným množstvom materiálu. Do kalkulácie si môžete pridať aj kotvenie systému či príslušenstvo.