Slovensko

Baumit Izolačná zátka IZ

Na uzatvorenie otvorov pri zapustenej montáži kotiev PTH-S, PTH-SX.

Izolačná zátka na báze polystyrénu resp. minerálnej vlny určená na uzavretie otvoru po zapustení taniera kotvy PTH-S a PTH-SX do izolačnej dosky. Priemer disku: 65 mm.

  • Bez tepelných mostov

  • Príslušenstvo

  • EPS aj MW

Zapustená montáž: Po vyvŕtaní otvoru zatlačiť do vrtu Baumit Kotvu PTH-S alebo PTH-SX a následne vŕtačkou vybavenou montážnym nadstavcom Baumit Montážny prípravok MPS kotvu priskrutkovať. Kotva sa zafrézuje pod povrch izolantu. Vzniknutý otvor následne vyplniť Baumit Izolačnou zátkou IZ z polystyrénu alebo z minerálnej vlny. Týmto spôsobom je možné kotviť izolanty s hrúbkou min. 80 mm.

Baumit Izolačná zátka IZ
Baumit Kalkulátor

Kalkulácia zateplenia

Vyberte si vhodné zateplenie pre vašu stavbu a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu s rozpisom materiálu. Navyše si do kalkulácie môžete pridať aj kotvenie systému či príslušenstvo.