Baumit Tiwofill HF

Výplňové spojivo na vyplnenie dutín, s rýchlym nábehom pevnosti.

Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vypĺňanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop, s rýchlym nábehom počiatočných pevností. Pevnosť v tlaku po 3 dňoch ≥ 1 MPa, po 7 dňoch ≥ 2 MPa, po 28 dňoch ≥ 3 MPa, po 90 dňoch ≥ 3,5 MPa.

  • Hotové minerálne spojivo

  • Zníženie nákladov na zariadenie staveniska

  • Stála kvalita

Baumit Tiwofill HF