Baumit Tiwofill H

Výplňové spojivo na vyplnenie dutých priestorov, priekop a pod.

Priemyselne vyrábané minerálne spojivo na výrobu suspenzie na vypĺňanie dutých priestorov a odvodňovacích priekop. Pevnosť v tlaku po 7 dňoch ≥ 0,5 MPa, po 28 dňoch ≥ 2 MPa, po 90 dňoch ≥ 3 MPa.

  • Hotové minerálne spojivo

  • Zníženie nákladov na zariadenie staveniska

  • Stála kvalita

Baumit Tiwofill H