Baumit NHL MP

NHL strojová omietka / MaschinenPutz

Strojová vápenná omietka na obnovu historických objektov.

Bezcementová strojová omietka na báze prírodného spojiva NHL so zrnitosťou 2 mm. Súčasť omietkových systémov NHL, špeciálne vyvinutých pre obnovu historicky cenných objektov tradičnými materiálmi bez obsahu cementu.

  • Bezcementová omietka na strojové spracovanie

  • Vysoká paropriepustnosť

  • Vhodná pre interiér a exteriér

Vhodný podklad: pálené tehly, kamenné murivo, vápenno-pieskové tehly, betónové tvárnice, betón, vysoko porézne murivo. Podklad navlhčiť. V prípade nerovnomerne nasiakavého alebo slabo nasiakavého podkladu použiť Baumit NHL prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni. Pri viacvrstvovom nanášaní prvú vrstvu naniesť v hrúbke max. 25 mm a vodorovne zdrsniť. Po technologickej prestávke cca 12 hod. naniesť druhú vrstvu omietky. Povrchovú úpravu (fasádnu omietku alebo farbu) je možné nanášať až po dostatočnom vysušení, t. j. cca 4 týždne, resp. min. 10 dní/ 1 cm hrúbky omietky.

Baumit NHL MP

Kalkulácia materiálu

Vyberte si vhodné omietky a stierky pre renováciu vašej budovy a vytvorte si základný cenový rozpočet spolu so spotrebou materiálu.