Menu

clear

Baumit Sanova MonoTrass

Sanova trasová omietka WTA

Trasová sanačná omietka vhodná na vlhké a zasolené murivá.

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

  • Sanácie

  • Ľahká

  • Interiér a exteriér

Baumit Sanova MonoTrass
star_border

Pri nízkom stupni zaťaženia vlhkosťou a soľami je možné omietku naniesť aj jednovrstvovo. Pri vyššom zaťažení je potrebné omietku nanášať viacvrstvovo.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Faktor difúzneho odporu μ
cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.4W/mK
Pevnosť v tlaku
> 2.5N/mm² CS II
Objemová hmotnosť
cca 1100kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
20mm
Doba schnutia
cca 7dní/cm hrúbky omietky
Spotreba
10- 11kg/m²/cm hrúbky omietky
Výdatnosť
cca 1.2m²/vrece pri hrúbke 2 cm
Spotreba vody
5- 6l/vrece
Veľkosť zrna
max. 1mm
Pórovitosť
> 50%
Obsah vzduchu v čerstvej malte
26- 30%
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Vytvorte si kalkuláciu na sanačný systém

Či obnovujete interiér alebo exteriér, vyberte si vhodný sanačný systém a urobte si základnú cenovú kalkuláciu spolu so spotrebou materiálu.