Slovensko

Baumit Nivello 10

Samonivelizačná cementová stierka (CTC30F7) do interiéru, do 10 mm.

Samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F7 na cementovej báze určená na vyrovnanie povrchu cementových poterov pred kladením podlahovej krytiny. Vhodná i na potery s podlahovým vykurovaním. Pre hrúbky 3 - 10 mm.

  • Samonivelizačná stierka

  • Pre hrúbky 3 - 10 mm

  • Pre interiér

Čerstvo nanesenú samonivelizačnú stierku je potrebné zhomogenizovať a odvzdušniť pomocou prevzdušňovacieho valčeka. Podklad vopred ošetriť vhodným penetračným náterom, Baumit Grund na nasiakavé podklady a Baumit SuperPrimer na nenasiakavé podklady.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
48
Pevnosť v tlaku
> 30 MPa
Max. hrúbka
10 mm
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
3 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
> 7 MPa
Doba spracovania
cca 30 - 35 min (v závislosti od klimatických podmienok)
Spotreba
cca 1.5 kg/m²/mm
Výdatnosť
cca 5.5 m²/vrece (pri hrúbke 3 mm)
Trieda
CT C30 F7 (podľa STN EN 13 813)
Pochôdznosť
po cca 6 - 8 h (v závislosti od hrúbky a klimatických podmienok)
Spotreba vody
cca 5.75 l/25 kg vrece
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1 200 kg
Baumit Nivello 10
star_border

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.