Slovensko

Menu

clear

Baumit FixBeton

Rýchly betón

Rýchlo tuhnúci betón na kotvenie stĺpikov, osvetlenia, preliezok.

Rýchlo tuhnúca betónová zmes triedy C16/20 na rýchlu montáž a kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, napr. stĺpiky oplotenia a osvetlenia, poštových schránok, informačných tabúľ, vlajkových stožiarov, sušiakov na prádlo a pod.

  • Rýchlo tuhnúci betón

  • Spracovanie bez miešania

  • Rýchla montáž rôznych prvkov

Pokiaľ steny vyhĺbenej jamy slúžia ako debnenie, je potrebné pred začatím betonáže dôkladne navlhčiť steny a dno vodou. Voda musí úplne vsiaknuť. Kotvený prvok je fixovaný v požadovanej polohe po cca 1/2 hod. v prípade spracovania bez miešania, pri spracovaní s miešaním po cca 1 hod. Vysoko zaťažiteľný je po 24 hod. a plne zaťažiteľný po 48 hod.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Skladovanie
6 mesiacov
Objemová hmotnosť
cca 1750 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
50 mm
Doba spracovania
cca 5 - 10 min (v závislosti od použitia a poveternostných podmienok)
Spotreba
cca 19 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 13 l čerstvého betónu/ vrece
Trieda
C 16/20 podľa STN EN 206 - 1
Spotreba vody
2.8 - 3.2 l/vrece podľa spôsobu spracovania
Veľkosť zrna
0 - 8 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg
Baumit FixBeton
star_border
Baumit Kalkulátor

Vypočítajte si spotrebu betónu spolu so základným cenovým rozpočtom

Video - spracovanie rýchleho betónu Baumit FixBeton

Ekologický produkt s označením EMICODE®EC1 PLUS­­ pre zdravé bývanie

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodne uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami).
Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách.
Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.
Viac informácií nájdete na www.emicode.com.