Menu

clear

Baumit WU Beton

Vodonepriepustný betón

Vodonepriepustný betón triedy C30/37 vhodný na žumpy, vodojemy, žľaby.

Vodonepriepustný suchý betón s vysokou pevnosťou triedy pevnosti C30/37, pre ručné aj strojové spracovanie. Vhodný na zhotovenie nádrží, zásobníkov, vodojemov, žúmp, základov, oporných múrov, ako aj na stavby, ktoré sú trvalo vystavené účinkom tlaku podzemnej vody. Zrnitosť 4 mm.

  • Vodonepriepustný betón

  • Vysoká pevnosť

  • Univerzálne použitie

Baumit WU Beton
star_border

Minimálna hrúbka vodonepriepustnej konštrukcie z Baumit WU Betonu je 10 cm. Pri väčších hrúbkach nanášať betón viacvrstvovo, s nanášaním ďalších vrstiev na zavädnutý podklad. Jednotlivé vrstvy dostatočne zhutniť.

Balenie
25 kg vrece
Počet balení na palete:
54
Pevnosť v tlaku
≥ 37 N/mm²
Objemová hmotnosť
cca 2000 kg/m³
Reakcia na oheň
A1
Min. hrúbka
50 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe
≥ 4.5 N/mm²
Spotreba
cca 20 kg/m²/cm
Výdatnosť
cca 0.2 m²/vrece /10 cm
Trieda
C 30/37
Spotreba vody
cca 3 l/vrece
Veľkosť zrna
4 mm
Balenie
25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg