Menu

clear

Baumit Termo malta 50

ThermoMörtel 50

Tepelnoizolačná murovacia malta pre murovanie klasickým spôsobom.

Vápennocementová tepelnoizolačná murovacia malta, zaručená pevnosť v tlaku 5 MPa.

  • Tepelnoizolačná

  • Bežné murovanie

  • Dobrá výdatnosť

Baumit Termo malta 50
star_border

Ručné miešanie: v samospádovej, kontinuálnej miešačke alebo miešačke s núteným miešaním s cca 18 l vody na vrece. Doba miešania 3 - 5 min., v miešačke s núteným miešaním 2 - 3 minút. Strojovo: v kontinuálnej miešačke s automatickým dávkovaním vody.

Balenie
40 l vrece
Počet balení na palete:
55
Faktor difúzneho odporu μ
5/ 20(STN EN 1745)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
cca 0.18W/mK
Pevnosť v tlaku
> 5N/mm² M 5
Objemová hmotnosť
cca 600kg/m³
Doba spracovania
1- 2h
Spotreba
cca 0.6kg/l čersvej malty
Výdatnosť
cca 40l/vrece
Spotreba vody
cca 18l/vrece
Veľkosť zrna
2mm
Balenie
40 l vrece, 1 paleta = 55 vriec = 2,2 m³