star_border

Smútime za zakladateľom Baumitu Friedrichom Schmidom

Wopfing / Rakúsko, 31. marca 2020:

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás v utorok 31. marca 2020 vo veku 77 rokov navždy opustil p. Friedrich Schmid, charizmatický podnikateľ a veľký vizionár. Stál pri zrode úspešného koncernu Schmid Industrie Holding, ktorý združuje viaceré známe značky v oblasti výroby stavebných látok, úspešne pôsobiace takmer vo všetkých európskych krajinách, pričom medzi najúspešnejšie patria značky Baumit, Austrotherm, Murexin, Lorencic a iné.

Za týmito úspechmi stojí práve Friedrich Schmid – podnikateľ s víziou a srdcom, ako o ňom napísali rakúske médiá, ale tiež milujúci otec rodiny a vo voľnom čase vášnivý poľovník. Vedel rýchlo, ale aj správne rozhodovať, jeho podnikateľská intuícia a skúsenosť ho nikdy nesklamali.

„Starý pán Schmid“, ako sme ho vo firme dôverne volali zostane navždy zapísaný  v našich mysliach. S vďakou za jeho plodný a naplnený život sa s ním v tejto neľahkej situácii s úctou lúčime. Česť jeho pamiatke.

Jeho odchod nás hlboko zasiahol, preto by sme vám na tomto mieste radi  krátko priblížili jeho veľký príbeh:

1943

Friedrich Schmid was born in Vienna in 1943

Narodil sa 30. januára vo Viedni

1969

Začal pôsobiť ako manažér vo výrobe vápna v závode Wopfinger Stein- & Kalkwerke

1970

Zavedenie priemyselnej výroby suchých omietkových a maltových zmesí

1980

Spustenie výroby cementu vo Wopfingu, Rakúsko

1981

Acquisition of Austrotherm and Murexin

Akvizícia firiem Austrotherm a Murexin

1988

Friedrich Schmid founding the brand Baumit

Založenie značky Baumit

Od 1990

1990

Od tohto roku postupne zakladal zastúpenia firmy po celej Európe a postupne tak vznikla medzinárodná skupina zameraná na výrobu stavebných materiálov, zahrňujúca 100 pobočiek a výrobných závodov v 25 krajinách.

2008

V tomto roku odovzdal Friedrich Schmid operatívne riadenie koncernu Schmid Industrieholding svojmu synovi Robertovi. I naďalej mu však bol nápomocný svojimi radami a skúsenosťami.