Z 36 finalistov vybraných odbornou porotou poznáme 6 najkrajších fasád z každej kategórie. Víťazov vybrala porota v deň slávnostného vyhlásenia 19. mája 2022 vo Valencii v Španielsku.