Slovensko

Objednávky a dodávky počas sviatkov

Prevádzka počas sviatkov_Baumit

V termíne od 22. decembra 2021 do 7. januára 2022 je v spoločnosti Baumit plánovaná celozávodná dovolenka, spojená s odstávkou výroby a obmedzením expedície našich výrobkov.

VIANOČNÉ A NOVOROČNÉ SVIATKY

  • V termíne od 22. decembra 2021 do 7. januára 2022 je v spoločnosti Baumit plánovaná celozávodná dovolenka, spojená s odstávkou výroby a obmedzením expedície našich výrobkov.
  • Posledným riadnym pracovným dňom v roku 2021 bude utorok 21. decembra 2021, prvým riadnym pracovným dňom v roku 2022 bude pondelok 10. januára 2022.
  • V čase od 23.12.2021 do 3.1.2022 budú dodávky všetkých materiálov z našich výrobných závodov úplne zastavené.
  • Pohotovostná služba na oddeleniach odbytu a expedície v Rohožníku a Lietavskej Lúčke bude zabezpečená 3. - 5. januára 2022 v čase od 7.30 do 12.30 hod.
  • Naše technické poradenstvo bude taktiež zatvorené v termíne od 22. decembra 2021. Od pondelka 10. januára 2022 budeme opäť pripravení podporiť našim servisom vašu prácu.

Vrecované a voľne ložené materiály

Pokiaľ si želáte dodanie suchých zmesí ešte pred vianočnými sviatkami, posledný možný termín doručenia objednávky je najneskôr do 20. decembra 2021 do 12.00 hod. Dodanie doručených objednávok bude nasledovné:

  • východné Slovensko dodanie do 21.12.2021

  • stredné a západné Slovensko dodanie do 22.12.2021 12.00 hod.

Pokiaľ si želáte vybavenie vašej objednávky voľne ložených materiálov počas pohotovostnej služby, posledný možný termín ich doručenia je 13. decemba 2021 do 12:00 hod.


Dodávky vrecovaných materiálov zabezpečíme počas pohotovostnej služby podľa vašich požiadaviek. V prípade požiadavky na dodanie 4.- 5. januára 2022 budeme objednávky prijímať už 3. januára 2022 v čase od 7:30 do 12:00 hod.

Povrchové úpravy vo vedrách


Príjem objednávok povrchových úprav vo vedrách bude prebiehať do 16.12.2021 do 10:30 hod. Takto objednané materiály budú dodané najneskôr do 20.12.2021.
Príjem objednávok povrchových úprav v roku 2022 bude možný od 10. januára 2022.

Prvé dodania objednávok budú: 
  • východné a stredné Slovensko: 11.1.2022
  • západné Slovensko: 12.1.2022

Želáme Vám pokojné Vianoce plné pohody v kruhu Vašich blízkych a tešíme sa na ďalšie stretnutia v roku 2022.

Váš Baumit tím