Objednávky a dodávky počas sviatkov

Prevádzka počas sviatkov_Baumit

V termíne od 21. decembra 2023 do 8. januára 2024 je v spoločnosti Baumit plánovaná celozávodná dovolenka spojená s odstávkou výroby a obmedzením expedície našich výrobkov.

  • Posledným riadnym pracovným dňom v roku 2023 bude: streda 20. december 2023.

  • Prvým riadnym pracovným dňom v roku 2024 bude: pondelok 8. január 2024.

Technické poradenstvo a poradenské centrá

Oddelenie technického poradenstva a naše poradenské centrá budú zatvorené v termíne od 21. decembra 2023 od 12:00 hod. Od pondelka 8. januára 2024 budeme opäť pripravení podporiť naším servisom Vašu prácu.

Dodávky


V čase od 22. decembra 2023 do 3. januára 2024 budú dodávky všetkých materiálov z našich výrobných závodov úplne zastavené.

Vrecované a voľne ložené materiály

Pokiaľ si želáte dodanie suchých zmesí 

PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI

  • Príjem objednávok: posledný možný termín doručenia objednávok je najneskôr do 14. decembra 2023 do 12:00 hod.

  • Dodanie doručených objednávok bude nasledovné: na východné Slovensko do 19. decembra 2023, na stredné a západné Slovensko do 21. decembra 2023 do 12:00 hod.


POČAS POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY
, ktorá bude zabezpečená na oddeleniach odbytu a expedície v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke v dňoch 4. – 5. január 2024 v čase od 7:30 do 12:30 hod: 

Príjem objednávok:

  • voľne ložené materiály – posledný možný termín doručenia objednávky: 11. december 2023 do 12:00 hod.

  • vrecované materiály – príjem objednávok už od 3. januára 2024 v čase od 7:30 do 12:00.  

Povrchové úpravy vo vedrách


PRED VIANOČNÝMI SVIATKAMI

  • Príjem objednávok: možný termín doručenia objednávok povrchových úprav je 14. december 2023 do 10:30 hod.
  • Dodanie doručených objednávok bude prebiehať najneskôr do 18. decembra 2023.


V ROKU 2024

  • Príjem objednávok povrchových úprav vo vedrách bude možnýod 8. januára 2024.
  • Dodanie bude realizované najskôr: východné a stredné Slovensko – 9. januára 2024, západné Slovensko – 10. januára 2024. 

Želáme Vám pokojné Vianoce plné pohody v kruhu Vašich blízkych a tešíme sa na ďalšie stretnutia v roku 2024.

Váš Baumit tím