Transparentná firemná nadácia

Na Slovensku pribúdajú transparentné firemné nadácie a nadačné fondy. Prvýkrát v histórii Asociácie firemných nadácií certifikát získali aj dve nečlenské organizácie. Medzi nimi aj Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu. Certifikát sa udeľuje za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

Nadačný fond Baumit - Certifikát transparentnosti

Slávnostné odovzdanie certifikátov

Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko odovzdala na slávnostnom podujatí 4. decembra 2019 v bratislavskej Galérii Nedbalka certifikáty Transparentná firemná nadácia / nadačný fond deviatim subjektom. Potvrdzuje sa tak trend, že transparentnosť a otvorenosť vo zverejňovaní informácií majú vo firemnom sektore stále dôležitejšiu úlohu. Držitelia certifikátu Transparentná firemná nadácia / nadačný fond potvrdili svoju pozíciu lídrov v transparentnosti aj v prostredí tretieho sektora.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a po prvýkrát aj nečlenské organizácie Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila v roku 2017 Asociácia firemných nadácií s cieľom posilniť transparentnosť prostredia a zaviazať firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

„Považujeme za dôležité, aby sme k možnosti asignovať podiel z dane na verejnoprospešný účel pristupovali zodpovedne, eticky a transparentne. Preto musí transparentná firemná nadácia či nadačný fond spĺňať 19 kritérií. Vďaka tomu má odborná aj široká verejnosť jednoduchý prístup k podrobným informáciám o činnosti jednotlivých nadácií a nadačných fondov,“ vysvetľuje predsedníčka Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Nadačný fond Baumit

Otvorená komunikácia

Baumit sa zaviazal prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, ako aj poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov. Dôležitou súčasťou transparentného pôsobenia je zverejňovanie informácií o tom, aká časť z asignácie bola využitá na verejnoprospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov.
Certifikáty na slávnostnom podujatí odovzdala Helena Woleková, prvá dáma slovenskej sociálnej politiky, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a zakladateľka a dlhoročná správkyňa Nadácie Socia.

„Už od Stupavskej konferencie v roku 1999 považujem dodržiavanie pravidiel transparentnosti vo vnútri tretieho sektora za kľúčové kritérium pre vnímanie jeho dôveryhodnosti. Zavedenie asignačného mechanizmu tento záväzok ešte posilnilo. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus zo septembra 2019 až 55 % obyvateľov Slovenska hodnotí  tretí sektor pozitívne. Dnes nevidím zásadný problém v dodržiavaní transparentnosti a otvorenosti firemných nadácií. Jednak medzi nimi existuje zdravá rivalita a majú tiež nastavené ich vlastné samoregulačné mechanizmy. Ako oveľa väčšiu výzvu vnímam vytvorenie a presadenie strategického programového zamerania jednotlivých nadácií a nadačných fondov, ktoré by  flexibilnejšie reagovalo na reálne potreby spoločnosti a systematicky sa im venovalo. Zároveň si uvedomujem, že nie je vždy jednoduché nastaviť ich tak, aby boli dostatočne atraktívne pre ich správne rady či manažment a nepodliehali ich záujmom. Som však presvedčená, že tak ako sa firemné nadácie a nadačné fondy stali lídrami v transparentnosti, nájdu aj priestor na presadenie odvážnych a rôznorodých programov podpory," uviedla Helena Woleková.

Nadačný fond Baumit

Certifikát za Nadačný fond Baumit prevzali Tomáš Sepp a Eva Tomaschová

Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. “Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie. Dospeli sme k záveru, že si plnia svoje povinnosti, ku ktorým sa v rámci Kódexu zaviazali,“ potvrdil predseda Rady partnerov KPMG Ľuboš Vančo.