Sme jedna rodina!

Predaj divízie Wietersdorfer Baustoff-Sparte je ukončený. Skupina Wopfinger Gruppe získava tak 27 spoločnností v 14 krajinách spolu s právami na značku "Baumit" a "KEMA". Baumit naďalej zostáva rodinnou firmou.

Uzavretie zmluvy

Uzavretím všetkých dohôd 22. augusta 2017, päť mesiacov po podpise zmluvy, prevzala skupina Wopfinger Gruppe 100 % divízie Wietersdorfer Baustoff-Sparte. Týmto prechádzajú do spoločnosti Baumit Beteiligungen GmbH všetky filiálky a podiely spoločnosti spolu s právami na značku Baumit a KEMA, ktoré sú naviazané na spoločnosť w&p Baustoffe GmbH. Divízia Wietersdorfer Baustoff-Sparte zamestnáva 650 ľudí, z toho 225 v Rakúsku. Vyrába a distribuuje stavebné materiály, akými sú omietkové zmesi, potery, tepelnoizolačné systémy, lepiace malty a tmely. 

Novým vlastníkom skupina Wopfinger Gruppe – jeden z partnerov značky Baumit

V roku 1988 založili Dieter Kern za spoločnosť „Wietersdorfer“ a Friedrich Schmid za spoločnosť „Wopfinger“ spoločnú značku Baumit. Jej primárnym cieľom bolo distribuovať na trhu vysoko kvalitné stavebné materiály pod spoločnou značkou Baumit. Pri výskume a vývoji sa mali využívať synergie medzi spoločnosťami a produkty v oblasti fasád, omietok a poterov sa mali vyrábať na jednotnej kvalitatívnej úrovni a s jednotnými štandardmi kvality. Samostatnosť oboch rodinných podnikateľských skupín zostala zachovaná dodnes.

Baumit zostáva naďalej rodinnou firmou

„Spolu so spoločnosťou Wietersdorfer sme za takmer 30 rokov zo značky Baumit vytvorili synonymum inovatívnosti a spoľahlivosti. Zmena stratégie spoločnosti Wietersdorfer, ktorá chce v budúcnosti svoje aktivity upriamiť na iné rozvíjajúce sa trhy, viedla k dohode o predaji. Značka Baumit zostáva naďalej rakúskou rodinnou firmou, ktorá vďaka svojej stabilnej pozícii na trhu môže konkurovať nadnárodným koncernom“, hovorí Mag. Robert Schmid, konateľ spoločnosti Baumit Beteiligungen GmbH. „Predajom našej divízie stavebných materiálov sa chceme intenzívnejšie sústrediť na trh B2B, napríklad v oblasti výroby potrubí, v ktorej máme veľmi dobré medzinárodné zastúpenie v podobe dcérskych spoločností HOBAS a POLOPLAST“, vysvetľuje Dr. Michael Junghans, konateľ spoločnosti WIG Wietersdorfer Holding GmbH.

© Baumit, spol. s r.o.