Od Tatier k Dunaju

7. ročník legendárneho štafetového behu dlhého 345 km sa konal 17. až 18. augusta a Baumit tím pri tom nechýbal. Beh od Tatier k Dunaju reprezentujú 6 a 9 až 12-členné tímy zastupované svojím kapitánom. Trať tvorí celkovo 36 úsekov. Úseky sú rôznej dĺžky a obťažnosti. Všetky úseky sú v dĺžke 7 až 12 km. 

Baumit - Beh Od Tatier k Dunaju

Be Fit with Baumit

Baumit zastupoval 12-členný tím s kapitánom Rastislavom Pláškom. Tím vyrazil so štartovým číslom 147 a dobehol na krásnom 59 mieste s cieľovým časom 29 hodín 49 minút a 12 sekúnd.

Veľká vďaka patrí celému bežeckému tímu, Katarína Pánisová, Patrik Feňuš, Radovan Zivna, Martin Capek, Branislav Hulín, Marek Čech, Marián Ficeľ, Peter Miko, Grigorij Šamin, Marián Prostinák, Boris Plášek, Rastislav Plášek, ako aj celému podpornému tímu Danka Čachanová, Pavol Ulický a Marek Vlnka.