star_border
Veľká vodáreň Rendez

Veľká vodáreň Rendez

BRATISLAVA
Nový impulz do života

Veľká vodáreň Rendez

Veľká vodáreň Rendez je národná kultúrna pamiatka. Pôvodne slúžila ako depozitár Múzejno-dokumentačného centra ŽSR VVÚŽ. V roku 2016 došlo k požiaru a na obnovu sa čakalo niekoľko rokov. „Počas prvých prác pri odstraňovaní poškodených častí sa našla stena so zachovaným kusom pôvodnej fasády, z ktorej sa podarilo odčítať pôvodnú farebnosť. Pre nás ako pre múzeum je dôležité, že pri rekonštrukcii sa budova neuviedla len do stavu pred požiarom, ale obnovili sa aj vnútorné priestory, a tým sa výrazne zlepšila využiteľnosť budovy,“ povedal Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea. Odborníci z Baumitu za pomoci spektrometra preskúmali vzorku pôvodnej fasády a našli čo najpodobnejší odtieň z radu farieb Life. Vďaka tomu sa dnes vodárenská veža môže pýšiť fasádou v pôvodnej farbe.Vznik vodárne pri železnici riešil problém so zásobovaním parných rušňov vodou. Prvou a najstaršou budovou vodárne na Rendezi, ktorá pochádza z rokov 1893 až 1894, je nižšia veža vysokej vodárne. Slúžila pre potreby vtedy vzniknutej nákladnej stanice Bratislava východ. Vodu cez studňu čerpali do nádrže s objemom 120 m3.  
Okolo roku 1900 bola s depom postavená nižšia veža malej vodárne s nádržou s objemom 120 m3. Spolu s ňou boli postavené aj bočné prístavby k obom vodárňam. Zároveň bola vykopaná druhá väčšia studňa s priemerom 6 m a hĺbkou 8,5 m. Táto studňa je dodnes funkčná. Zrejme z dôvodu nedostatočného tlaku došlo po piatich rokoch od dobudovanie malej vodárne už v roku 1925 k výstavbe vysokej veže veľkej vodárne a presťahovaniu vodnej nádrže z vyššej veže nízkej vodárne. Celková zásoba vody vo vodárňach predstavovala 360 m3. V tejto už finálnej podobe môžeme vodárne vidieť do dnešného dňa. V roku 1986 a 1990 boli vyhlásené postupne obidve vodárne za národné kultúrne pamiatky. Smutným míľnikom v histórii tejto vodárne je rok 2016, keď vypukol požiar, ktorý pohltil vysokú vodáreň. V reakcii na túto tragédiu sa obnova a rekonštrukcia stali hnacou silou, aby sa táto budova mohla znovu postaviť na nohy a opäť naplniť účel, na ktorý slúžila. Jej múry sú svedkom minulosti, no aj sľubom budúcnosti, ktorá vzniká, keď staré dostane nový nádych. Táto studňa je dnes nefunkčná. Pri zvyšujúcej sa potrebe bolo vybudované nové rušňové depo s druhou vodárňou.

Veľká vodáreň Rendez
Veľká vodáreň Rendez

VEĽKÁ VODÁREŇ RENDEZ

MIESTO: 

Bratislava-Rača
INVESTOR: 
Železnice SR, a.s. 
REALIZÁTOR:
OVERLAY, s. r. o. 
POUŽITÉ MATERIÁLY BAUMIT:
Systém Sanova, Jadrová omietka
ROK: 
2022

Veľká vodáreň Rendez