star_border
Starý vodojem

Starý vodojem

BERNOLÁKOVO
Múzeum s nadhľadom

Starý vodojem

„Ak sa Bratislavčania budú chcieť pozrieť na svoje mesto, mali by prísť do Bernolákova. Odtiaľto z vodárenskej veže Várdomb je na hlavné mesto a okolie najkrajší výhľad,“ vyhlásil s úsmevom starosta Bernolákova Miroslav Turenič. Vodojem prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a stal sa dôležitým symbolom historického oživenia Bernolákova a ukážkou, ako pamiatky prispievajú k miestnej kultúre. „Tento projekt znamenal pre nás veľa. Priniesol nám nové výzvy, ktoré vzhľadom na pôvodný stav budovy nebolo ľahké uskutočniť,“ hovorí konateľ realizačnej firmy Pro Exteriér Pavol Bidzilia. „Patrilo k nim aj vytvorenie kompletne novej štruktúry fasády, v čom nám veľmi pomohli materiály a odborníci zo spoločnosti Baumit.“ Starý vodojem Várdomb v Bernolákove je technickou národnou kultúrnou pamiatkou a bol vybudovaný začiatkom 20. storočia na zvyškoch stredovekého hradu Čeklís, ktorý zanikol koncom 15. storočia. Vodárenská veža bola postavená v historizujúcom štýle, aby svojím výzorom pripomínala stredovekú hradnú vežu.  
V druhej polovici 20. storočia vodárenská veža stratila svoje využitie a postupne chátrala. Ako však upozorňuje autor obnovy Ing. arch. Pavol Pauliny, jej pôvodný historizujúci vzhľad so štukovou výzdobou sa zachoval aspoň na historickej fotografii z roku 1934, a tak bolo možné pristúpiť k jej exaktnej rekonštrukcii. Svoju funkciu prestala vodárenská veža plniť pred rokom 1990 a dlhodobo chátrala, pričom sa jej stav ešte zhoršil vandalizmom. V roku 2014 študentka Marcela Sládečková pod vedením Pavla Paulinyho z Fakulty architektúry STU v Bratislave vypracovala diplomovú prácu, ktorá obsahovala návrh obnovy tejto výnimočnej pamiatky.Tento návrh neskôr slúžil ako základ pre projekt obnovy, ktorý obec Bernolákovo začala v novembri 2022.  Realizovaná pamiatková obnova vracia objektu historizujúci eklektický výraz s výraznou omietkovou bosážou, soklom, rímsami, cimburím a vežičkou. „Súčasťou rekonštrukčných a konzervačných prác na dochovaných častiach objektu bola aj adaptácia vodojemu na vyhliadku a malé expozičné priestory,“ uzatvára architekt Pavol Pauliny. 

Starý vodojem
Starý vodojem
Starý vodojem

STARÝ VODOJEM

MIESTO: 

Bernolákovo – okr. Senec
AUTORI:
Pavol Pauliny, Marcela Sládečková Murínová,
Michal Vaňo, spolupráca: Lukáš Kramarčík,
Ondrej Jobus
INVESTOR: 
Obec Bernolákovo 
REALIZÁTOR:
PRO EXTERIÉR, s. r. o.  
POUŽITÉ MATERIÁLY BAUMIT:
Jadrová omietka, NHL Manu,  
Multi Renova, Sanova Pre,
Sanova S, Sanova Color
ROK: 
2023
OCENENIE: 
Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2024