star_border
Škôlka nad vinicou

Škôlka nad vinicou

LIMBACH
Malá škôlka, veľká výzva

Škôlka nad vinicou

Malý pozemok vyčlenený pre projekt materskej školy v Limbachu bol výzvou pre architektov aj zhotoviteľov. Náročné podmienky však umožnili vyniknúť návrhu škôlky, ktorú architekti zasadili do malebného prostredia vinohradu. Škôlku v Limbachu tvoria prepojené domčeky s veľkými oknami a šikmými strieškami a jej vzhľad je inšpirovaný kresbami škôlkarov. Detská predstava obvyklého domu s veľkými oknami a sedlovou strechou zarezonovala aj v súťaži Baumit Life Challenge 2016 a stala sa tak prvou stavbou ocenenou v tejto medzinárodnej architektonickej súťaži. Tvaroslovie domčekov zároveň rešpektuje typický charakter obce v príslušnej oblasti  a vytvára tak inšpirujúci príklad integrácie architektúry do prostredia s dôrazom na funkciu objektu. Projekt materskej školy pre 40 detí, situovanej vo vinárskej obci Limbach, bol náročným, ale zaujímavým zadaním. Architekti zvolili ako hlavný prvok pre deti ľahko zrozumiteľný motív domu so šikmou strechou a hravými oknami, ktorý sa stal hlavným vizuálnym elementom. Okná objektu sú orientované na juhovýchod priamo do
 vinohradu, čo opticky zväčšuje zelené plochy okolo školy a vyvára jedinečný kontakt s vinicou. Vinohrad mení svoj výraz počas celého roka a deti tak majú možnosť vlastnými očami tieto zmeny sledovať. Na ploche pozemku s rozlohou iba 935 m2 bolo potrebné umiestniť triedy pre deti, spoločenskú miestnosť, kanceláriu riaditeľa, kuchyňu so zázemím, plochy na hranie a parkovanie pre rodičov a personál. Technická časť sa pre nedostatok miesta nachádza až v najvyššej podkrovnej časti nad hlavným schodiskom. Na svoje počiatočné otázky, ako koncipovať projekt, našli autori návrhu materskej školy v Limbachu podnetné odpovede – stavili na rozčlenenie novostavby na štyri hmoty, ktoré vychádzajú z dispozičného riešenia a zároveň evokujú tradičnú zástavbu, čím dosiahli optické zmenšenie objemu nevyhnutne dvojpodlažnej budovy. Mierku „primeranú miestu“ podporili kombináciou rôznych štruktúr a farieb – biela a sivá farba, drevený obklad. Architekti z ateliéru ARCHITEKTI.SK použili na úpravu povrchu produkt Baumit SilikatTop 2K. Fasáda Škôlky Limbach tak získala originálnu štruktúru aj vďaka využitiu rôznych druhov povrchov.  

Škôlka nad vinicou
Škôlka nad vinicou


Škôlka nad vinicou

ŠKÔLKA NAD VINICOU

MIESTO: 

Limbach – okr. Pezinok
AUTORI:
ARCHITEKTI.SK – Martin Rezník,
Matúš Polák, Juraj Makový 
REALIZÁTOR:
TIGRE SK, s. r. o. 
POUŽITÉ MATERIÁLY BAUMIT:
SilikatTop 2K 
ROK: 
2015
OCENENIA:
Baumit Fasáda roka 2015
Baumit Life Challenge Award 2016

Škôlka nad vinicou