star_border
Nový háj

Nový háj

BRATISLAVA
Farebné osvieženie

Nový háj

Nový háj pružne reflektuje na prítomnosť jazykom súčasnej architektúry. Devízou projektu je jeho vnútorná a vonkajšia flexibilita, ktorá umožnila zapracovať širokú škálu individuálnych požiadaviek. Majitelia bytov sa tak stali spolutvorcami architektúry domu. Objekt pozostáva z dvoch blokov a podnože. Ich proporcie okrem vhodnej dispozičnej hĺbky vnútorných priestorov ovplyvnila aj snaha architektov o primeranú veľkosť v rámci uličného priestoru. Klienti bytového domu dostali od developera možnosť zapracovať do projektu svoje individuálne požiadavky, či už sú to   
variantné polohy kuchýň, ich prepojenie alebo oddelenie od obývacej izby, rôzne polohy a hĺbky lodžií a balkónov, rozličné rozmery, tvary a členenia okenných otvorov. Táto vnútorná flexibilita sa koncepčne preniesla aj na fasádu, ktorá je komponovaná voľne a maximálne nepravidelne, takže pôsobí odľahčene a dynamicky. Farebnosť lodžií vychádza z predpokladu, že lodžia je pokračovaním interiéru bytu, a preto je prípustná ich individualizácia zo strany majiteľov bytov.

Nový háj
Nový háj
Nový háj
Nový hájProces zapojenia klientov do fázy projektu je dobrým príkladom spolupráce architekta s klientom a má priamy vplyv na kvalitu projektu.  

NOVÝ HÁJ

MIESTO: 

Bratislava-Petržalka
AUTORI:
Igor Lichý, Drahan Petrovič,
Tomáš Šebo, Emanuel Zatlukaj
INVESTOR: 
ITB Development, a.s.,
Imagine development s. r. o.
REALIZÁTOR:
MeCo, a.s.
POUŽITÉ MATERIÁLY BAUMIT:
ProContact, CreativTop Silk,
NanoporTop, SilikonColor,  
Drážkový profil
ROK: 
2013
OCENENIE:
CEZAAR 2015

Nový háj