star_border
Nová doba

Nový háj

BRATISLAVA
Farebné osvieženie

Nová doba

Hospodárska kríza v tridsiatych rokoch 20. storočia priniesla do československej architektúry tému tzv. najmenšieho bytu. Na slovenskej strane patrili k najdôležitejším príspevkom do tejto diskusie práce architektov Fridricha Weinwurma a Imricha Vécseia – povedľa UNITAS-u na Šancovej ulicik nim patrila aj obytná skupina Nová doba na Vajnorskej ulici. Komplex pozostáva z troch dvojblokov a na obnove posledného z nich sa podieľala aj spoločnosť Baumit. Fasáda sa realizovala v spolupráci s pamiatkarmi inak ako pri zvyšných blokoch. Cieľom bolo, aby vyzerala ako nedokonale zašúchaná stará omietka. Rovnako aj zateplenie bolo veľmi decentné a plne rešpektovalo pôvodný tvar budovy. Pokrokovým riešením obnovy Baumit bolo aj využitie sila s lepidlom, ktoré sa rozvážalo po stavbe už zamiešané. V roku 1932 oslovili architektov predstavitelia Stavebného družstva súkromných zamestnancov a robotníkov Nová doba so žiadosťou o vyhotovenie návrhu obytného komplexu s malými bytmi na Vajnorskej ulici.
Weinwurm s Vécseiom vzhľadom na odlišnú priestorovú situáciu koncipovali domy ako schodiskové sekcie so štyrmi bytmi na podlaží, usporiadané do riadkov. Ako sa uvádza v článku na webe Registra modernej architektúry, návrh sa nakoniec podarilo obhájiť a družstvo získalo od Hypotečnej banky aj úver. V dvojbloku sa nachádzalo 162 bytov piatich typov – menšie a väčšie jednoizbové, menšie a väčšie dvojizbové a garsónky. Ich plocha sa pohybovala v rozmedzí od 34,5 do 56,7 m2. Všetky byty boli vybavené rozvodom elektriny, tepla, plynu a studenej aj teplej vody. Za zmienku stojí aj materiálový štandard bytov, kde sa uplatnili moderné dobové výrobky vrátane terazzových a xylolitových podláh, vstavaného nábytku a „grádlových samočinne zvinovacích záclon“. Súčasťou obytného súboru boli garáže aj spoločné práčovne. Na prízemí sa nachádzali prenajímateľné priestory určené pre mliekareň, cukráreň, drogériu, trafiku a módny tovar, ako aj dve dielenské prevádzky

Nová doba
Nová doba
Nová doba

so skladmi. Nechýbal ani civilný kryt, ktorého existencia sa opierala o nariadenie č. 82 z apríla 1935. V kancelárii architekti Weinwurm a Vécsei venovali veľkú pozornosť konštrukčnej a materiálovej stránke riešenia, pričom stropné konštrukcie realizovali výhradne prostredníctvom oceľobetónového systému Ast – Moulin.   

NOVÁ DOBA

MIESTO: 

Bratislava-Nové Mesto
AUTORI:
Zuzana Sternová, Martin Čomor
INVESTOR: 
OSBD Nová Doba 3
REALIZÁTOR:
Montypro, spol. s r. o. 
POUŽITÉ MATERIÁLY BAUMIT:
SilikatTop
ROK: 
2017
OCENENIE:
Baumit Fasáda roka 2019

Nová doba