star_border
Kostol Trinitárov

Kostol Trinitárov

BRATISLAVA
Priestor pre svetlo

Bratislavský hrad

Na tomto kostole, zasvätenom sv. Jánovi z Mathy, z prvej polovice 18. storočia je prítomný silný závan Talianska a študenti dejín umenia sa na ňom učia princípy baroka. Určite aj preto, lebo „duchovnou“ predlohou sa stal jezuitský kostol Chiesa del Gesú v Ríme, ktorý určoval nové požiadavky na funkciu a formu barokových chrámov po celej Európe. Inými slovami – všetko sa sústredilo na priestor a svetlo, uprostred ktorých prebiehali omše a počúvali sa kázne.  
Ako pravdepodobní architekti Kostola trinitárov sa uvádzajú hviezdny Rakúšan Johann Lukas von Hildebrandt, inokedy zase menej známy Hildebrandtov krajan Franz Jänggl. Architektonicky ide o typ centrálneho jednoloďového kostola na oválnom pôdoryse s vencom plytkých kaplniek  po jeho obvode. Za predchodcov jeho interiérovej koncepcie sa považujú viedenský Kostol sv. Petra na ulici Graben a Kostol sv. Margity v Jaroměřiciach nad Rokytnou. Priečeliu dominuje dvojica trojetážových veží zvierajúca medzi sebou stredovú časť s hlavným

Kostol Trinitárov
vchodom, korunovanú volútami ohraničenými mohutným štítom a zakončenými trojuholníkovým tympanónom na vrchole s monštranciou. Jednotlivé poschodia od seba oddeľujú horizontálne rímsy.  A poďme ešte na chvíľu dovnútra: iluzívne maľby od Taliana Antonia Galliho da Bibbienu, ústredný oltárny obraz od sliezskeho maliara Franza Xavera Palka alebo oltár umiestnený na múre vpravo od presbytéria, ktorý má priamu súvislosť s pôsobením najvýznamnejšieho rakúskeho neskorobarokového sochára Georga Rafaela Donnera. Je to veľká paráda!

Kostol Trinitárov

MIESTO: 
Bratislava-Staré Mesto
AUTORI: 
Milan Marček, Kristína Zvedelová 
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: 
Natália Ferusová  
INVESTOR: 
Rímskokatolícka cirkev,  
farnosť Najsvätejšej Trojice   
REALIZÁTOR: 
Štukonz, s. r. o. 
BAUMIT MATERIÁLY:
Baumit Prednástrek, Jadrová omietka, MultiRenova, SilikonColor, odtieň Baumit Life 0018  
ROK: 
2020

Kostol Trinitárov