star_border
 Kostol sv. Jakuba staršieho

Kostol sv. Jakuba staršieho

ŠTVRTOK NA OSTROVE
Malý zázrak v malej obci

Kostol vo Štvrtku na Ostrove patrí k málopočetným dvojvežovým stredovekým stavbám na Slovensku a zároveň je to náš najstarší chrám zasvätený sv. Jakubovi. Pôvodne románsky kostolík bol neskôr prestavaný v gotickom slohu. Kostol prešiel v minulosti niekoľkými rekonštrukciami. Posledná rekonštrukcia v roku 2017 stabilizovala stavbu a dodala jej adekvátny výraz s využitím najmodernejších materiálov a technológií. Aj táto rekonštrukcia potvrdzuje, že materiály a postupy od Baumitu už 30 rokov pomáhajú vdýchnuť nový život stavbám s nevyčísliteľnou historickou, kultúrnou  i duchovnou hodnotou. Byť pri znovuzrodení takej významnej stavby bolo pre nás cťou a veríme, že aj vďaka nám bude stavba v plnej kráse ešte dlho slúžiť obyvateľom obce.
Kostol sv. Jakuba Staršieho čelil počas celého svojho života viacerým úpravám. Koncom 13. storočia alebo v prvej polovici 14. storočia prešiel kostol veľkou gotickou prestavbou. Pôvodný rovný strop bol počas nej nahradený murovanou klenbou nesenou dvoma piliermi, čím vzniklo dvojlodie. V prvej polovici 15. storočia sa realizovalo veľké rozšírenie kostola, počas ktorého sa k nemu pristavala južná loď a na západnej strane sa k nej pripojil samostatný priestor, dnešná klenotnica. Južnú loď spájali s hlavným dvojlodím dva veľké arkádové oblúky. Táto prístavba bola zaklenutá troma poliami krížovej rebrovej klenby.
Veľké škody na kostolíku zrejme spôsobili v roku 1590 silné zemetrasenia s epicentrom v Komárne. 


Narušená statika viedla k zrúteniu severnej veže, ktorú vystavali nanovo. V období baroka sa pred južný a severný vstup pristavali predsiene. V druhej polovici 19. storočia sa k severnej stene svätyne a východnej stene severnej lode pristavalo nové oratórium.

So svätyňou bolo prepojené novovytvoreným vstupom, ktorému padlo za obeť stredoveké pastofórium.
K úpravám došlo aj v 60. a 70. rokoch 20. storočia, počas ktorých bola odstránená neogotická južná predsieň. V roku 2014 sa začalo s komplexnou obnovou kostola, ktorá bola ukončená v roku 2017 a počas ktorej došlo k výmene krovu nad presbytériom a strešnej krytiny, obnovili sa fasády aj chodba
v podveží.

KOSTOL SV. JAKUBA 
STARŠIEHO

MIESTO: 
Štvrtok na Ostrove – okr. Dunajská Streda
AUTORI: 
Gabriela Józan Horváth 
INVESTOR: 
Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť Štvrtok na Ostrove 
REALIZÁTOR: 
Stavebniny MK s.r.o., LIMAK s.r.o 
BAUMIT MATERIÁLY: 
NanoporColor, FungoFluid, 
Sanova MonoTrass
ROK: 
2017
OCENENIE: 
2017 – AI Nova za príkladnú obnovu