star_border
Kino Úsmev

Kino Úsmev

KOŠICE
To je šanca premenená

Kino Úsmev

Kino Úsmev v historickom centre Košíc fungovalo nepretržite od 20. rokov minulého storočia až do roku 2012, keď bolo pre klesajúci záujem divákov zatvorené. Malé „analógové“ kino nedokázalo konkurovať multiplexom vybaveným novými premietacími technológiami. V roku 2016 však zažilo reštart, tentoraz však vo výrazne pozmenenej podobe ako repertoárové premiérové kino. Koncepcia cielená na náročného diváka vytvorila zaujímavú živnú pôdu pre kultúrny život. To sa odzrkadlilo aj na fasáde objektu. Do priestoru z nej trčia dve tisícky zatepľovacích tanierových kotiev, ktoré sa stávajú podkladom pre ďalšie umelecké intervencie a hru so svetlom, v ktorej dôležitú úlohu zohráva atraktívny povrchový náter SilikonColor od Baumitu. Renovácia fasády budovy je pozoruhodná práve vďaka kreatívnej myšlienke jej osvetlenia pomocou LED diód. Nekonvenčná realizácia kotiev, ktoré slúžia ako svetlá na fasáde, vytvára jedinečný umelecký efekt. „Fasády sme navrhli očistiť od zbytočných prvkov
a farebne upraviť,“ uvádza sa v komentári ateliéru zerozero. „Na hlavných fasádach kina sme navrhli reverzibilnú inštaláciu E/ti/CS. Vynechaním písmen T = Thermal a I = Insulation známej skratky ETICS (external thermal inslulation contact system) vzniká External Contact System. Inštalácia, ktorá okrem výtvarného rozmeru a informačného potenciálu nastoľuje otázky rizík zmeny geometrie, proporcií a siluety architektúr vystavených tlaku súčasného trendu energetickej úspornosti. Pattern zložený z 2 000 kusov kotviacich elementov zatepľovacieho systému rozmiestnených v pravidelnom rastri sa stáva podkladom pre svojbytné intervencie iných umelcov.“ Z rekonštruovaných priestorov chátrajúceho kina sa podarilo vytvoriť obľúbené miesto stretávania obyvateľov mesta všetkých vekových kategórií aj priestor na rôzne kultúrne či gastronomické akcie. Ako uvádza občianske združenie CINEFIL, kino Úsmev je centrum audiovizuálnej kultúry. A ďalej sa modernizuje! Združeniu sa to tento rok podarí vďaka investičnému úveru, prostredníctvom ktorého sa zrenovujú nielen samotné priestory, ale aj technika a vybavenie potrebné na kvalitné kinematografické premietanie.

Kino Úsmev
Kino Úsmev
Kino Úsmev
Kino Úsmev
Kino Úsmev

KINO ÚSMEV

MIESTO: 

Košice
AUTORI: 
Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený/zerozero 
SPOLUPRÁCA: 
Martin Ratkoš
INVESTOR: 
Cinefil o. z. 
REALIZÁTOR: 
Cinefil o. z. 
BAUMIT MATERIÁLY:
SilikonColor
ROK: 
2016